05. 11. 2013
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

Cirkevná ZŠ s MŠ A. Bernoláka v Martine oslavuje

Celý školský rok 2010/2011 sa pre učiteľov a žiakov cirkevnej základnej školy z Martina nesie v znamení čísla 20. Naozaj je to už 20 rokov od vtedy, čo vznikla jedna z prvých cirkevných základných škôl vo vtedajšej Banskobystrickej diecéze.

(14.02.2011) Celý školský rok 2010/2011 sa pre učiteľov a žiakov cirkevnej základnej školy z Martina nesie v znamení čísla 20. Naozaj je to už 20 rokov od vtedy, čo vznikla jedna z prvých cirkevných základných škôl vo vtedajšej Banskobystrickej diecéze. V rámci osláv tohto výročia sa 10. februára 2011 v priestoroch školy uskutočnilo spomienkové stretnutie bývalých a súčasných pracovníkov školy. Pozvanie na stretnutie prijali nielen zakladajúci členovia, ktorí sa najväčšou mierou pričinili o vznik školy, ale aj pracovníci, ktorí počas 20-ročnej existencie školy pomáhali školu udržať, rozvíjať a zveľadiť.

Stretnutie začal riaditeľ školy Ing. Ján Chabada ďakovnou modlitbou. Nasledoval krátky kultúrny program žiakov a potom sa otvorili dvere do spomienok a minulosť sa na chvíľu stala prítomnosťou. Kolegyne a kolegovia z prvých rokov existencie školy spomínali na ťažké začiatky, ale i na nadšenie a radosť, súdržnosť a požehnanie, ktoré im pomohli tieto neľahké začiatky zvládnuť. Priestor dostala aj súčasnosť v podobe noviniek zo života školy. Na záver stretnutia riaditeľ školy odovzdal dlhoročným zamestnancom pamätné plakety a ostatným zamestnancom ďakovné listy ako prejav ocenenia a vďaky za ich osobný prínos k rozvoju katolíckej školy.

Oslavy 20. výročia školy sa týmto stretnutím nekončia, ale budú pokračovať ďalšími aktivitami.Návrat späť