03. 04. 2014
Domov   >   Kalendár   >   Udalosti DŠÚ

3. miesto v celoslovenskom kole Olympiády v ang. jazyku

Srdečné blahoželáme Jurajovi Fialovi z 9. triedy za vynikajúce 3. miesto 

v absolventskom finále Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa uskutočnilo 2. apríla 2014 v Bratislave. Želáme Jurajovi veľa Božieho požehnania, zdravia a úspechov v štúdiu na strednej škole.

 

Spoločenstvo ZŠ sv. Augustína
Návrat späť