27. 02. 2023

Vyjadrenie Synodálneho tímu Žilinskej diecézy k DKE

Vstúpili sme do ďalšej fázy synodálneho procesu. 

Jednotlivé diecézy, eparchie i rehoľné spoločenstvá na celom svete sa zamýšľali nad predloženými výstupmi spracovanými v Dokumente kontinentálnej etapy.

„Celkovo účasť prekonala všetky očakávania. Sekretariát synody dostal súhrnné správy od 112 zo 114 biskupských konferencií a od všetkých 15 východných katolíckych cirkví, ako aj od 17 z 23 dikastérií rímskej kúrie a tiež od rehoľných predstavených (USG/UISG)1 , inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života, od združení a hnutí laických veriacich. Okrem toho prišlo viac ako tisíc príspevkov od jednotlivcov a skupín, ako aj postrehy získané prostredníctvom sociálnych médií vďaka iniciatíve „Digitálna synoda". Tieto materiály boli distribuované skupine odborníkov: mužom i ženám, biskupom, kňazom, zasväteným mužom a ženám, laikom a laičkám, zo všetkých kontinentov a s veľmi rôznorodou odbornosťou. Po ich prečítaní sa títo odborníci takmer dva týždne stretávali spolu s redakčným tímom, ktorý tvorili generálny relátor, generálny sekretár synody, podsekretári a niektorí úradníci Generálneho sekretariátu synody, ako aj členovia koordinačného výboru, ku ktorým sa napokon pripojili aj členovia generálnej rady. Spoločne pracovali v atmosfére modlitby a rozlišovania, aby sa v rámci prípravy na vypracovanie tohto dokumentu pre kontinentálnu etapu (DKE) podelili o plody svojho čítania." DKE bod 5. (Celý dokument nájdete v prílohe predchádzajúceho príspevku.)

Druhá fáza (kontinentálna), trvajúca od septembra 2022 do marca 2023 bude zavŕšená v podobe záverečných dokumentov zo siedmich kontinentálnych oblastí, ktoré umožnia Generálnemu sekretariátu Synody biskupov vypracovať druhé Instrumentum laboris v júni 2023.

Sekretariát synody predložil synodálnym tímom a celej spoločnosti možnosť vyjadriť sa formou odpovedí na 3. otázky. Otázky i spracované odpovede za ŽD nájdete v prílohe tohto príspevku.

Následne sa v Prahe uskutočnilo kontinentálne stretnutie, od 5. do 11. februára 2023. Do Prahy pricestovalo viac ako 200 účastníkov z celej Európy z 39 biskupských konferencií. Podrobnejšie správy a výstupy z tohto rokovania nájdete na webovej stránke https://synoda.sk/sk/spravy .

Peter Holbička a Miriam Janegová
Koordinátori synodálneho procesu ŽD


Na stiahnutie

Vyjadrenie synodálneho tímu Žilinskej diecézy k DKE 9.1.2023-2.docx
Vyjadrenie synodálneho tímu Žilinskej diecézy k DKE 9.1.2023.pdfNávrat späť