25. 07. 2022

13. ročník Diecéznej púte pri príležitosti Dňa starých rodičov a seniorov

Pod kaplnkou sv. Anny vo farnosti Lednické Rovne sa už tradične zišlo veľké množstvo starých rodičov, seniorov spolu s ich rodinami, 

aby oslávili sviatok rodičov Panny Márie sv. Joachima a Anny. Žilinský biskup predsedal v nedeľu 24. júla svätej omši, ktorou vyvrcholila púť starých rodičov. Na tento deň pripadol aj Druhý svetový deň starých rodičov a seniorov, ktorý pred rokom vyhlásil svätý otec František. Biskup pripomenul vo svojom príhovore motto tohto dňa „Ešte aj v starobe budú prinášať ovocie" (Ž 92, 15). Zdôraznil nezastupiteľné miesto staršej generácie, ktorá má byť svojou životnou skúsenosťou a múdrosťou obohatením pre mladých ľudí a živou pamäťou. Navyše ich povzbudil, že majú v rukách mocnú zbraň – vytrvalú modlitbu. Pozval ich, aby revolúciou nehy premieňali svet a robili ho tak lepším.
Púte k sv. Anne majú na Lednických Rovniach dlhú tradíciu, ktorá siaha hlboko do minulosti. Svedčí o tom aj malebná kaplnka sv. Anny na malom kopci na hraniciach chotárov obcí Lednické Rovne a Dolná Breznica. Pod kaplnkou sa nachádza lurdská jaskyňa. V tomto roku sa púť slávila už po trinásty krát ako Diecézna púť starých rodičov.

Foto: Ondrej ChmelíkNávrat späť