21. 05. 2022
Domov   >   Kalendár   >   Zomrelí kňazi

Stromček Ladislav, Mons.

Mons. ThDr. Ing. Ladislav Stromček

Pochádza: Dolný Kubín
Diakonát: 31.07.1988, Bratislava
Presbyterát: 31.07.1988, Bratislava
Zomrel: 14.12.2021

 • 1990 – 1991 kaplán Žilina-Mesto
 • 1990 – 1994 šéfredaktor časopisu ZRNO
 • 1991 – 1996 školský kaplán pre Gymnázium sv. Františka v Žiline
 • 1991 – 1998 pastorácia vysokoškolákov v Žiline
 • 1996 – 2001 rektor Kostola sv. Barbory v Žiline
 • 1998 – 2002 univerzitný kaplán a duchovný správca UPeCe Žilina
 • 1999 ThLic. na KUL Lublin
 • 2001 – 2002 dočasný administrátor Žilina-Mesto
 • 2002 – 2008 farár Žilina-Mesto
 • 2002 – 2008 dekan Dekanátu Žilina
 • 2007 monsignor
 • 2008 – 2016 generálny vikár Žilinskej diecézy
 • 2010 ThDr. na RKCMBF UK v Bratislave 
 • 2016 administrátor Čadca
 • 2016 – 2021 dekan Dekanátu Čadca
 • 2016 – 2021 farár Čadca

 Návrat späť