10. 04. 2018
Domov   >   Kalendár   >   Zomrelí kňazi

Medzihorský Vladimír, Mons.

Pochádza: Dolný Hričov
Diakonát: 09.04.1972
Presbyterát: 18.06.1972
Zomrel: 10.04.2018

  • 1972 – 1985 kaplán Piešťany
  • 1985 – 1992 prefekt Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v BA
  • 1992 – 2013 na odpočinku Zástranie
  • 2009 honorárny dekan
  • 2013 na odpočinku Kláštor pod Znievom
  • 2018 udelený titul "kaplán Jeho Svätosti" (Mons.)

 Návrat späť