12. 07. 2022
Domov   >   Kalendár   >   Farnosti


Dekanát: Čadca

Adresa:Zákopčie stred 879
 023 11 Zákopčie
Tel:0948 859 731
E-mail:zakopcie@fara.sk
WWW:farnost-zakopcie.sk

Zoznam filiálok

Zoznam kňazov

Zákopčie

Obyvateľov: 1 807
Rímskokatolíkov: 1 704
Krsty: 10        
Sobáše: 5
Pohreby: 22
Výročná celodenná poklona: nedeľa po sviatku sv. Gorazda (27.7.)

Sv. omše vo farnosti

Farský kostol sv. Jána Krstiteľa

 • Pondelok: 18:30, 17:45*
 • Utorok: 18:30, 17:45*
 • Streda: 18:30, 17:45*
 • Štvrtok: 18:30, 17:45*
 • Piatok: 18:30, 17:45*
 • Sobota: 7:15 (prvá sobota v mesiaci 16:15 večeradlo, po ňom sv. omša)  
 • Nedeľa: 7:15, 10:30
Kaplnka Božského Srdca u Rulcov
 • Utorok: 16:20
 • Piatok: 16:20
 • Prvá nedeľa v mesiaci: 8:50
Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie na Petránkach
 • nedeľa pred / po sviatku Sedembolestnej Panny Márie

Kňazi, ktorí pôsobili vo farnosti 

Meno a priezvisko funkcia roky
Pavol Nadlický farár 1749
Jozef Ďuriš
Juraj Lánčo
Ján Mihalovič
Ján Slaný
Andrej Gonbor
Jozef Černecký
Ladislav Sluka
Anton Kubica
Gašpar Rumpel
Juraj Jakuš
Adam Medihorský
Mikuláš Krabáč
Ján Radoľský
Ján Podivinský
František Daniš
Štefan Buchor
František Lerch
Andrej Lemeš
Alojz Holáň
Štefan Prokop
František Podivinský 1864-1874
Ján Poľákovič 1874-1887
Demeter Ďurčanský 1887-1910
Štefan Špaňár 1910-1919
Rudolf Fundárek 1921-1922
Vojtech Dornič 1922-1943
Ignác Kutiš 1943-1953
Ján Haranta 1953-1963
Kiška Ladislav administrátor 1963-1968
Jozef Čakánek 1968-1969
Ján Daniš 1969-1993
Ján Hlaváč 1993-2000
Čuntala Igor administrátor 2000-2017
Buchtinec Peter výpomocný duch. 2010-2011


Farnosť Zákopčie bola ustanovená v roku 1749 a v roku 1791 bol v barokovo-klasicistickom slohu postavený súčasný rímsko-katolícky kostol sv. Jána Krstiteľa. Kostol sa nachádza v miestnej časti Majer. Vo viacerých osadách sa nachádzajú kaplnky a kríže.
V obci pôsobil farár Ján Haranta, známy básnik katolíckej moderny.
V tesnej blízkosti fary sa nachádza dom sv. Alžbety, ktorý plní funkciu opatrovateľského domu pre starých ľudí. Neďaleko kostola sa nachádza zrekonštruovaný Cirkevný dom, ktorý slúži na ubytovanie, vzdelávanie a zábavu kresťanskej mládeže a iných návštevníkov ako aj domácich obyvateľov obce. Prevažne v letných mesiacoch je využívaný na tábory.

Návrat späť