12. 07. 2022
Domov   >   Kalendár   >   Farnosti


Dekanát: Krásno nad Kysucou

Adresa:Stará Bystrica 567
 023 04 Stará Bystrica
Tel:041 / 432 78 22
E-mail:starabystrica@fara.sk
WWW:starabystricafara.sk

Zoznam filiálok

Zoznam kňazov

Stará Bystrica

Obyvateľov: 3 254
Rímskokatolíkov: 3 032
Krsty: 37     
Sobáše: 11
Pohreby: 37
Výročná celodenná poklona: 1. augustová nedeľa

  • Farský kostol sv. archanjela Michala (1892), výročný deň konsekrácie kostola – 2.10.
  • Kaplnka Božieho milosrdenstva, Klubina (2009)

 

Obec Stará Bystrica vznikla približne v roku 1585, písomne je však doložená až v roku 1636. Farnosť patrí medzi najstaršie na Kysuciach, bola zriadená už v roku 1667, teda len niekoľko rokov po prvej písomnej zmienke, z čoho nepriamo vyplýva, že obec s určitým stupňom hospodárskeho a spoločenského rozvoja existovala už oveľa skôr.

Predtým obec patrila do farnosti Teplička, v roku 1815 tvorila samostatný dekanát s filiálkami Klubina a Radôstka.

Drevený kostol postavený približne v čase vzniku farnosti bol zasvätený archajelovi Michalovi, stál približne na mieste dnešného kostola, avšak v roku 1889 úplne vyhorel.
Súčasný kostol je neogotická stavba z konca 19. stor. Posvätený bol v roku 1892 a patrí medzi najstaršie na Kysuciach.

Filiálka Klubina ako obec vznikla približne v 16. stor. Písomne je doložená r. 1662. Od začiatku patrí k starobylej farnosti.
(Filiálkou farnosti bola aj Radôstka, ktorá vznikla v 1. polovici 17. stor. vyčlenením zo starobystrického chotára; v roku 2010 sa stala samostatnou farnosťou.)

V Starej Bystrici od roku 1945 ako farári pôsobili: Ján Gahér (1936-1989), ThDr. Marián Šuráb (1989-1994), Ján Hrabovský (1994-1997), Pavol Maretta (1997-2009), Miroslav Janás (2009-2019).
Z farnosti pochádzajú kňazi: Anton Brhel, Silvester Hančinský a Anton Dubovický.


Kňazi, ktorí pôsobili vo farnosti:

Gahér Ján
farár 1936-1989
Raček Štefan kaplán 1946
Ivanka Štefan kaplán 1947
Raček Štefan kaplán 1954-1955
Martiš Ferdinand kaplán 1975
Kožák Anton kaplán 1975-1976
Mons. ThDr. Šuráb Marián administrátor 1989-1994
Hrabovský Ján administrátor 1994-1997
Maretta Pavol farár 1997-2009
Mujgoš Jaroslav kaplán 2003-2006
Sojčák Patrik kaplán 2006-2007
Rybanský Marek výpomocný duch. 2007-2008
Janás Miroslav administrátor 2009-2019
Dubovický Anton výpomocný duch. 2009-2011
 

 Návrat späť