01. 04. 2019
Domov   >   Kalendár   >   Farnosti


Dekanát:

Adresa:

# Rozdelenie ulíc do farností v Martine

Ulica Farnosť Mestská časť Poznámka
1. čsl. brigády Vrútky Vrútky -
A. Kmeťa Martin-mesto Centrum -
A. Mamateja Martin-Sever Záturčie -
A. Medňanského Vrútky Priekopa -
A. Pietra Martin-mesto Centrum -
A. Sládkoviča Martin-mesto Centrum -
A. Sokolíka Martin-mesto Centrum -
A. Stodolu Martin-Sever Záturčie -
Alexandrovova (Nade Hejnej) Martin-mesto Ľadoveň -
Allendeho (J. Šimku) Martin-mesto Centrum -
B. Bullu Vrútky Priekopa -
B. Němcovej Martin-mesto Centrum -
Bagarova Martin-mesto Podháj -
Bambusky Martin-mesto Bambusky -
Bazovského Martin-mesto Podháj -
Bellova Martin-Sever Sever -
Benkova Martin-mesto Centrum -
Bernolákova Martin-mesto Centrum -
Bezekova Martin-mesto Podháj -
Bezručova Martin-mesto Podháj -
Bitúnková Martin-mesto Centrum -
Bjornsonova Martin-mesto Centrum -
O. Borodáčovej Martin-mesto Podháj -
Bottova Martin-mesto Centrum -
Brezová Martin-mesto Podháj -
Brigádnická Martin-mesto Podháj -
Budovateľov Martin-Sever Sever -
Bystrá Vrútky - -
C. Majerníka Martin-Sever Košúty II. -
Cesta k lesu Martin-mesto Podháj -
Clementisova Martin-mesto Podháj -
Cyrila a Metoda Vrútky Vrútky -
Čapajevova (J.Kronera) Martin-mesto Ľadoveň -
Červenej Armády Martin-mesto Centrum nepárne čísla
Červenej Armády Martin-Sever Sever párne čísla
Česko-Slovenskej Armády Martin-mesto Centrum -
Čulenova Martin-mesto Podháj -
D. Makovického Martin-Sever Záturčie -
D. Michaelliho Martin-mesto Ľadoveň -
Daxnerova Martin-mesto Centrum -
Devínska Vrútky Priekopa -
Divadelná Martin-mesto Centrum -
Dlhá - - -
Dobšinského Martin-mesto Podháj -
J. V. Dolinského Vrútky Priekopa -
Dolná Kružná Vrútky Vrútky -
Dolný dvor Vrútky Vrútky -
Dostojevského Martin-mesto Podháj -
Dražkovská Martin-mesto - -
Družstevná Martin-Sever Sever -
Dúbravca Martin-Sever Košúty II. -
E. B. Lukáča Martin-mesto Centrum -
Exnárova (J. Fraňa) Martin-mesto Centrum -
F. Eštova (M. Haľamovej) Martin-mesto Ľadoveň -
Fatranská Martin-mesto Podháj -
Fínska Vrútky Priekopa Pri K. Hviezde
Flámska Martin-mesto - Smer BB
Foringovo Martin-mesto Bambusky -
Fraňa Štefunku Martin-Sever Košúty II. -
Francisciho Martin-mesto Centrum -
Francúzskych Partizánov Vrútky Priekopa -
Gándhího Martin-Sever Záturčie -
Gen. Svobodu Martin-mesto Centrum -
Gogoľova Martin-mesto Ľadoveň -
J. Goliána Martin-mesto Podháj -
Gorkého Martin-mesto Podháj -
H. Gregorovej Vrútky Priekopa -
H. Meličkovej Martin-mesto Podháj -
Halašova Martin-mesto Podháj -
Hečkova Martin-mesto Centrum -
Helsinská Vrútky Priekopa Pri K. Hviezde
Hlboká Martin-Sever Záturčie -
Hodžova Martin-Sever Košúty I. -
Hollého Martin-mesto Podháj -
Holubyho Martin-mesto Centrum -
Horná - - -
Horská Martin-mesto Stráne -
Hrdinov SNP Martin-mesto Stráne -
Hroboňova Martin-mesto Centrum -
J. C. Hronského Martin-mesto Centrum -
Hurbanova Martin-Sever Košúty I. -
Hviezdoslavova Martin-mesto Centrum -
Charkovská Vrútky Priekopa -
Chotárna Vrútky Priekopa -
I. kolónia Vrútky Priekopa -
II. Kolónia Vrútky Priekopa -
III. Kolónia Vrútky Priekopa -
J. Alexyho Martin-Sever Košúty II. -
J. Barča-Ivana Martin-mesto Podháj -
J. C .Hronského Martin-mesto Centrum -
J. Goliána Martin-mesto Podháj -
J. Kalinčiaka Martin-mesto Záturčie -
J. Kostru Vrútky Priekopa -
J. Kráľa Martin-mesto Centrum -
J. Lettricha Martin-mesto Ľadoveň -
J. Martáka Vrútky Priekopa -
J. Mazúra Martin-mesto Ľadoveň -
J. Palkoviča Martin-Sever Sever -
J. Š. Šikuru Vrútky Priekopa -
J. V. Dolinského Vrútky Priekopa -
Jahodnícka Martin-mesto Jahodníky -
Jána Petrikovicha Martin-mesto Ľadoveň -
Jána Šípku Martin-mesto Podháj -
Jánošíkova Martin-mesto Podháj -
Jeleňova Martin-mesto Jahodníky -
Jesenského Martin-mesto Centrum -
Jilemnického Martin-Sever Sever -
Jonášovská Vrútky Vrútky -
Kadavého Martin-mesto Centrum Na Bystričku
Kaln™ Martin-mesto Podháj -
Karváša a Bláhovca Vrútky Vrútky -
Kernova Martin-Sever Košúty II. -
Kirovova (D. Michaelliho) Martin-mesto Ľadoveň -
Kmeťka Vrútky Priekopa -
Kmeťova Martin-mesto Centrum -
Koceľova Martin-mesto Ľadoveň -
Kohútova Martin-mesto Centrum -
Kollárova Martin-mesto Centrum -
Kolónia Hviezda Vrútky Priekopa -
Komenského Martin-mesto Centrum čísla -5
Komenského Martin-Sever Sever čísla 6 a vyššie
Konevova Martin-mesto Ľadoveň -
Korunovo Martin-mesto Podháj -
J. Kostru Vrútky Priekopa -
Košarišťanova Martin-mesto Podháj -
Košútska Martin-Sever Košúty I. -
Kozmonautov Martin-Sever Sever -
Kráčiny Martin-mesto Centrum -
Kratinova Vrútky Priekopa -
Krivánska Martin-mesto Podháj -
Kukučínova Martin-mesto Centrum -
Kuzmányho Martin-mesto Centrum -
Kyjevská Vrútky Priekopa -
L. Frimmela Martin-mesto Podháj -
L. Novomeského Martin-mesto Centrum -
Ľ. Ondrejova Martin-Sever Záturčie -
Langsfeldova Martin-mesto Centrum -
Ľaukovská Martin-Sever Záturčie -
Lazík Martin-Sever Záturčie -
Leningradská Vrútky Priekopa -
Lermontova Martin-mesto Ľadoveň -
J. Lettricha Martin-mesto Ľadoveň -
Lipová Vrútky Priekopa -
E. B. Lukáča Martin-mesto Centrum -
M. Dulu Vrútky Priekopa -
M. Galandu Martin-mesto Košúty II. -
M. Haľamovej Martin-mesto Ľadoveň -
M. Jankolu Martin-Sever Záturčie -
M. Poláka Martin-mesto Podháj -
M. Uhera Martin-mesto Podháj -
M. R. Štefánika Martin-mesto Centrum -
Majakovského Martin-mesto Ľadoveň -
Majerčíkova Vrútky Priekopa -
Malá Hora Martin-mesto Centrum -
J. Martáka Vrútky Priekopa -
Maše Haľamovej Martin-mesto Ľadoveň -
Matuškova Martin-mesto Podháj -
Mazúrova Martin-mesto Ľadoveň -
Medekova Martin-mesto Podháj -
Meličkovej Martin-mesto Podháj -
Memorandové nám. Martin-mesto Centrum -
D. Michaelliho Martin-mesto Ľadoveň -
Minská Vrútky Priekopa -
Mládeže Martin-mesto Podháj -
Močiarna Vrútky Vrútky -
Mojmírova Martin-mesto Ľadoveň -
Mokraď Vrútky Vrútky -
Moskovská Martin-mesto Centrum -
Moyzesova Martin-mesto Centrum -
Mudrochova Vrútky Priekopa Pri K. Hviezde
Murgašova Martin-mesto Centrum -
Na Bystričku Martin-mesto Centrum -
Na kameni Martin-mesto Centrum Na Bystričku
Nadsadie Martin-Sever Záturčie -
Nálepkova Martin-Sever Sever -
Nám. Protifašist. bojovníkov Martin-mesto Podháj -
Nám. SNP Martin-mesto Centrum -
Nám. S .H. Vajanského Martin-mesto Centrum -
Nekrasova Martin-mesto Stráne -
Nerudova Vrútky Priekopa Pri K. Hviezde
Nešporova Martin-mesto Podháj -
Nezvalova Martin-mesto Podháj -
Novákova Martin-mesto Centrum -
Novojičínska Martin-Sever Sever -
L. Novomeského Martin-mesto Centrum -
O. Borodáčovej Martin-mesto Podháj -
O. Plachého Vrútky Priekopa -
Odeská Martin-mesto Podháj -
Odtoky Martin-mesto - -
Ľ. Ondrejova Martin-Sever Záturčie -
Osloboditeľov (Štefánika) Martin-mesto Centrum -
P. Mudroňa Martin-mesto Centrum -
P. O. Hviezdoslava Martin-mesto Centrum -
P. V. Rovnianka Martin-Sever Záturčie -
Palackého Vrútky Priekopa -
Palárikova Martin-mesto Podháj -
Jána Petrikovicha Martin-mesto Ľadoveň -
Pivovarská Martin-mesto Podháj -
Pltníky Martin-Sever Záturčie -
Pod strelnicou Martin-mesto Jahodníky -
Podhájska Martin-mesto Podháj -
Podhorská Martin-mesto Podháj -
Poľná Martin-mesto Podháj -
Poľovnícka Martin-mesto Podháj -
Poničanova Martin-mesto Ľadoveň -
Pri Turci Martin-mesto Centrum Na Bystričku
Pribinova Martin-mesto Ľadoveň -
Priehradka Martin-mesto Centrum -
Priehradná Vrútky Priekopa -
Priekopská Martin-Sever Sever čísla -9
Priekopská Vrútky Priekopa č. 5,0 a vyššie
Prieložtek Martin-mesto Centrum Na Bystričku
Pugačevova (J. Šípku) Martin-mesto Podháj -
Puškinova Martin-mesto Ľadoveň -
R. Nachtigala (I. Textorisovej) Martin-mesto Ľadoveň -
R. Viesta Martin-mesto Podháj -
Rastislavova Martin-mesto Centrum -
Rázusova Martin-Sever Košúty I. -
Republikánska Vrútky Vrútky -
Riadok - - -
Riečiny Martin-Sever Záturčie -
Robotnícka Martin-mesto Centrum -
Rumunskej armády Martin-Sever Sever -
Ruppeldtova Martin-mesto Centrum -
Ružová Vrútky Vrútky -
Rybárska Martin-mesto Centrum Na Bystričku
S. Bibzu Martin-mesto Podháj -
S. Chalupku Martin-mesto Podháj nepárne čísla
S. Chalupku Martin-Sever Záturčie párne čísla
Sadová Martin-Sever Záturčie -
Sasinkova Martin-mesto Podháj -
Severná Martin-Sever Sever -
Schmidtova Martin-mesto Podháj -
Sklabinská Martin-mesto Centrum -
Sládkovičova Martin-mesto Centrum -
Slovanská Martin-mesto Podháj -
A. Sokolíka Martin-mesto Centrum -
Smetanova Vrútky Priekopa Pri K. Hviezde
Smrekova Vrútky Priekopa Pri K. Hviezde
Stavbárska Martin-mesto Ľadoveň -
A. Stodolu Martin-Sever Záturčie -
Sučianska Vrútky Priekopa -
Sucháčkova Martin-mesto Ľadoveň -
Svätoplukova Martin-mesto Ľadoveň -
Š. Furdeka Martin-Sever Záturčie -
Š. Kunu Martin-mesto Podháj -
Š. Nahálku Martin-Sever Záturčie -
Š .B. Romana Martin-Sever Záturčie -
Ševčenkova Martin-mesto Ľadoveň -
Jána Šípku Martin-mesto Podháj -
Školská Martin-Sever Sever -
Škultétyho Martin-mesto Centrum -
Šmidkeho Martin-mesto Podháj -
Šoltésovej Martin-mesto Centrum -
Štefanovičova Martin-mesto Centrum -
Štepnická Martin-Sever Záturčie -
Štúrovo námestie Martin-mesto Centrum -
Štvrť Čajkovského Vrútky Priekopa -
T. Vansovej Martin-mesto Podháj -
Tajovského Martin-mesto Centrum -
Tehelná - - Pri kasárňach
Thurzova Martin-mesto Centrum -
Timravy Martin-mesto Podháj -
Tolstého Martin-mesto Podháj -
Tomášikova Martin-Sever Sever -
Tomčany Martin-mesto Tomčany -
Tótha Martin-mesto Centrum -
Tulská Martin-mesto Podháj -
Turč. dobrovoľníkov Martin-mesto Centrum Na Bystričku
ul. 29. Augusta Martin-mesto Centrum -
M. Uhera Martin-mesto Podháj -
Uzlovská Vrútky Priekopa -
V ulici Vrútky Priekopa -
V. Šípoša Martin-mesto Ľadoveň -
V. Žingora Martin-mesto Podháj -
V. P .Tótha Martin-mesto Centrum -
Váhová Vrútky Vrútky -
T. Vansovej Martin-mesto Podháj -
Veterná Martin-mesto Podháj -
Volgogradská Vrútky Priekopa -
Východná Martin-Sever Sever -
Wolkrova Martin-mesto Podháj -
Za Jordánom Vrútky Priekopa -
Zámocká Martin-Sever Záturčie -
Záturčianska Martin-Sever Záturčie -
Záborského Martin-mesto Centrum -
Zelená Vrútky Priekopa -
Zvolenská Martin-Sever Sever -
Železničná Vrútky Vrútky -
V. Žingora Martin-mesto Podháj -


Návrat späť