10. 03. 2014
Domov   >   Kalendár   >   Farnosti


Dekanát: Rajec

Adresa:Stará 67
 013 22 Rosina
Tel:041 / 381 27 21
E-mail:rosina@fara.sk
WWW:farnost.rosina.sk

Zoznam kňazov

Rosina

Obyvateľov: 2 973
Rímskokatolíkov: 2 429
Krsty: 31
Sobáše: 6
Pohreby: 26
Výročná celodenná poklona: 1. septembrová nedeľa

 • Farský kostol sv. Kataríny, panny a mučenice (1776)
 • Kaplnka sv. Jozefa (1730)
 • Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie

Farári, správcovia farnosti a kapláni: 

 • Pavol Gašparovič Hlbina - kaplán
 • Matej Burlas - kaplán
 • Štefan Laitman - kaplán
 • Jozef Rudinský - kaplán
 • Vojtech Magnus - kaplán
Po II. sv. vojne
 • Hričovský Štefan - kaplán
 • Dupkala Adam - kaplán
 • 1939 – 1940 Štefan Hudec, zomrel v roku 1989, pochovaný je v Kysuckom Novom Meste
 • 1940 – 1958 Anton Piterka, zomrel v Rosine, pochovaný je v Hrušovanoch
 • 1950 - 1950 Mons. Mokráš Eduard - kaplán
 • 1954 – 1954 prof. ThDr. Anton Bagin
 • 1958 – 1961 Jozef Minárik, zomrel v roku 1991, pochovaný v Brodne
 • 1961 – 1962 Ladislav Kýška, kanonik sídelnej kapituly v Nitre, administrátor
 • 1962 – 1969 Jozef Kúdela (1915 – 1992), pochovaný je vo svojom rodisku v Čajkove pri Leviciach
 • 1969 – 1981 Michal Gallo (1916 – 1981), zomrel v Rosine po Veľkej noci, pochovaný je v Dobrej pri Trenčíne
 • 1981 – 1987 Pavol Majtán - administrátor
 • 1987 – 1997 Emil Floriš, ThDr., PhD. - administrátor
 • 1997 – 2012 Ondrej Rašovec, PaedDr. - administrátor
 • 2012 Stanislav Vnuk - farár

 Návrat späť