24. 10. 2023
Domov   >   Kalendár   >   Farnosti


Dekanát: Bytča

Adresa:013 53 Petrovice
Tel:041 / 558 90 08
E-mail:petrovice@fara.sk
WWW:http://www.obecpetrovice.info/section/default/1794

Zoznam filiálok

Zoznam kňazov

Petrovice

Obyvateľov.: 1 518
Rímskokatolíci: 1 370
Krsty: 18      
Sobáše: 8
Pohreby: 38
Výročná celodenná poklona: Veľkonočný pondelok

Sv. omše vo farnosti

Farský kostol Narodenia Panny Márie v Petroviciach

 • Pondelok: 17:00 
 • Utorok: 17:00 
 • Streda: 7:15
 • Štvrtok: 17:00 
 • Piatok: 17:00
 • Sobota: 7:15
 • Nedeľa: 8:10, 10:45
 • Prikázaný sviatok v pracovný deň bývajú sv. omše 8.00 a 17.00 
Kostol Nanebovzatia Panny Márie Pšurnovice 
 • Piatok: 15:30
 • Nedeľa: 9:30
Kaplnka Panny Márie Pomocnice kresťanov, Setechov
 • Štvrtok: 15:30 
 • Sobota: 17:00
Zmena sv. omší je vyhradená farským úradom podľa potreby farníkov z dôvodu pohrebov a pod. Prípadné zmeny sa vyhlásia prostredníctvom farských oznamov.

Krátke dejiny FARNOSTI PETROVICE

 • Petrovice: prvý písomný záznam z roku 1312 
 • Setechov: prvý písomný záznam z roku 1592 
 • Pšurnovice: prvý písomný záznam z roku 1592

V Petroviciach bola farská správa, dosvedčuje spis z roku 1420, v ktorom je spomínaný dp. Mikuláš, farár z Petrovíc. Farským kostolom bola pravdepodobne kaplnka na vršku „Barborka". Podľa tradície túto kaplnku dal zrúcať Juraj Turzo, keď sa stal horlivým šíriteľom Luterovej náuky. Zánikom kostolíka asi zanikla i farská správa v Petroviciach. Nový kostolík vystavil v roku 1612 Ján Minár Michník uprostred malého cintorína, vedľa farskej záhrady. Kostolík bol drevený, bez veze a sakristie, zasvätený Narodeniu Kráľovnej anjelov. Svätú omšu chodieval obetovať v nedele a sviatky dp. duchovný z Bytče. V roku 1789 bola obnovená Petrovická farnosť. K starému drevenému kostolíku bola v roku 1790 pristavená sakristia a potom i veža. V roku 1834 sa pristúpilo k stavbe nového kostola a v roku 1844 bol na sviatok Narodenia Panny Márie posvätený. V roku 1996 bol do kostola zavedený plyn cez gamatky. Do farnosti zavítal 07.10.1995 otec kardinál Ján Chrizostom Korec a vykonal posviacku nového zvona. Vtedy tu pôsobil dp.Jozef Bednár. V lete 06.07. 1999 keď sa vykonalo maľovanie kostola zvnútra a zvonka, vtedy tu pôsobil dp.Ľubomír Guniš. Ku koncu jesene 04.-12.12. 2005 boli v celom kostole vymenené kostolné dvere. Táto práca bola podporená dotáciou z ministerstva v projekte: Obnovme svoj dom, zo Slovenskej plynárenskej spoločnosti. V lete 10.06. 2009 boli v kostole vymenené gamatky za nové. V tomto období tu pôsobil dp.Anton Gavlas.


Kňazi, ktorí pôsobili vo farnosti

Angel Šebeňa administrátor 1789-1793
Jozef Bobošík 1793-1794
Gašpar Rumpel 1794-1799
Kornel Líška 1799-1799
Tomáš Počarovský 1799-1804
Ján Dobray 1804-1837
Ján Nepom. Kováč 1837-1843
Jozef Spacay 1844-1849
Ján Ríha 1849-1851
Juraj Mikušovský 1851-1874
Juraj Gramantik 1874-1874
Ján Príhoda 1874-1912
Ernest Sullo 1912-1929
Karol Rumpel 1929-1931
Fabián Boleček 1931-1931
Rudolf Minarovský 1931-1935
Augustín Čaprnka 1935-1936
Jozef Mikuš 1936-1938
Anton Piterka 1938-1940
Jozef Cibuľa 1940-1945
Rudolf Korec 1945-1946
Peter Macko 1946-1952
Vojtech Štrbák 1952-1958
Michal Borčin administrátor 1958-1970
Jozef Bednár administrátor 1970-1998
Ľubomír Guniš administrátor 1998-2003
Justín Jurga 2003-2004
Gavlas Anton administrátor 2004-2013
Štefan Gužík farár 2013-Návrat späť