29. 09. 2023
Domov   >   Kalendár   >   Farnosti


Dekanát: Varín

Adresa:Lutiše 78
 013 05 Belá pri Varíne
Tel:041/5976108
E-mail:lutise@fara.sk
WWW:www.farnostlutise.webnode.sk/

Zoznam kňazov

Lutiše

Obyvateľov: 761
Rímskokatolíkov: 746
Krsty: 9
Sobáše: 7
Pohreby: 6
Výročná celodenná poklona: slávnosť Všetkých svätých

Sv. omše
  • Utorok: 18:00
  • Streda: 18:00
  • Štvrtok: 18:00
  • Piatok: 18:00
  • Sobota: 8:00
  • Nedeľa: 8:00, 10:00
  • Prikázaný sviatok v pracovný deň: 7:00, 18:00


Obec Lutiše - centrum in Slovensko

Prvý písomný údaj o Lutišiach je z urbáru v roku 1662, kde sa spomína pod menom "Litisse". Podrobnejšie informácie o obci sa dozvedáme v kanonickej vizitácií starobystrickej farnosti z roku 1728. Lutiše - Litisse mali v tomto roku 16 usadlostí a žilo v nich 313 veriacich.

Cirkevnoprávne sa obec osamostatnila od Starej Bystrice v roku 1788, kedy bol na mieste dnešnej školypostavený kostol a bola vytvorená aj samostatná farnosť.

O pôvodnom kostole v Lutišiach z tohoto roku nemáme dostatok správ. Vieme však, že bol drevený a stál na mieste dnešného kultúrneho domu. Na kopci nad kostolom stála budova fary, ktorá bola podpivničená a celá postavená z kameňa. Fara zhorela pri požiari, ktorý zachvátil celé ústredie 28. októbra 1928. Starý drevený kostol sa zrútil v roku 1907.

Kňazi, ktorí pôsobili vo farnosti

Meno  funkcia pôsobenie
Secundus Šimkovič 1788-1791
Ján Ujházy 1797-1800
Florentín Okrucký 1800-1805
Ján Špeldán 1805-1826
Andrej Krutek 1826-1827
Jozef Filperger 1827-1836
Peter Blaškovič 1836-1841
Štefan Žovinech 1841-1852
Dezider Banáry 1852
Anton Tichý 1852
Michal Gerháth 1852-1858
Michal Černy 1858-1868
Ignác Vernašek 1868-1869
Juraj Turzo 1869
Ján Kmoško 1869
Daniel Hollý 1870-1872
Imrich goltbach 1872
Cyprián Rudinský 1872-1875
Justín Fridrichovský 1875
Konstantin János 1875-1876
Jozef Radimecký 1876
Ján Kacína 1876-1888
Ján Poljakovič 1888-1892
Ján Grebeň 1892-1913
Karol Zaškvara 1913-1914
Štefan Fridrichovský 1914-1921
Anton Brhel 1921-1930
Imrich Kyjáček 1930
Štefan Kalina 1930-1941
Vincent Kráľ 1941-1944
Vincent Šimkovič 1944
Jozef Balušík 1944-1947
Anton Domin 1947
Gáplovský Jozef administrátor 1952-1997
Dubovický Anton administrátor 1997-2009
Rybanský Marek excurrendo. 2009-2010
Mons. Jozef Hrtús farár 2010-2014
Karol Dobiaš farár  2014-

 Návrat späť