18. 02. 2014
Domov   >   Kalendár   >   Farnosti


Dekanát: Martin

Adresa:Kollárova 2
 036 01 MARTIN
Tel:0908 479 735, 043/420 34 28
E-mail:nds@zoznam.sk

Zoznam kňazov

Duchovná správa Univerzitnej nemocnice v Martine

  • Kaplnka Božieho Milosrdenstva  

Univerzitná nemocnica Martin (UNM) sa nachádza v centre mesta. Jej pracoviská sú situované na dvoch prístupových cestách. Kliniky sú rozmiestnené do jedenástich budov. Zvyšok komplexu tvoria budovy, v ktorých sú ambulancie, technické, administratívne, stravovacie a výskumné pracoviská. Nemocnica má cca 900 lôžok a cca 1 500 zamestnancov na rozličných úsekoch.Kaplnka „Božieho milosrdenstva" bola vrátená pôvodnému, sakrálnemu používaniu v roku 2000. Predtým tam bolo rádioterapeutické pracovisko. Má kapacitu 50 miest. Sväté omše bývajú v pracovných dňoch o 15.30 h (okrem pondelka) a v nedeľu (aj v sobotu) o 10.00 h. Božia služba evanjelická býva v nedeľu o 11.00 hod. Kaplnka býva prístupná pacientom, zamestnancom i návštevám počas celého dňa. Bohoslužby sú vyhradené pre pacientov, rodinných príslušníkov pacientov a personál MFN. Telefonická linka, na ktorej je aj záznamník, je 043 420 34 28. Mobil duchovného MFN je 0908 479 735.

V Nemocničnej Duchovnej Službe (NDS) je okrem duchovného UNM (rím. kat. kňaz) aj tím dobrovoľníkov: návštevná služba, mimoriadni rozdávatelia Eucharistie, psychoterapeut, lektori, kantori. NDS spolupracuje s manažmentom jednotlivých kliník, sociálnymi sestrami, právnym oddelením a oddelením pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
        
 
Sviatosti, ako podstatný, viditeľný znak Božej prítomnosti v živote kresťanov, sa prijímajú ako vrcholná služba Cirkvi. V stanovenom čase majú k nim v kaplnke prístup: mobilní pacienti, zamestnanci UNM i príbuzní pacientov. Tak isto nemobilní pacienti v dohodnutom čase Sviatosti prijímajú na jednotlivých oddeleniach.

V kaplnke, centrálnom mieste NDS, bývajú i adorácie v utorok - piatok od 10.00 - 12.00 hod.V predsieni kaplnky je možné duchovnému UMN nechať odkaz ohľadom služby na oddelení. Takisto je možné napísať modlitbu za niekoho, aby bola začlenená do úmyslu sv. omše. Lístky sa potom vhodia do pokladničky.Z kaplnky je možné požičať si na oddelenie knihy, audiokazety, CD, rádio. Časopisy star­šieho dáta nie je potrebné nosiť späť.V prípade neprítomnosti duchovného UNM sviatostnú službu zabezpečuje poverený kňaz z mesta.Príbuzným pacientov je možné prenocovať v blízkosti UNM, na zdravotníckom internáte, za 8,30 €.


Návrat späť