05. 03. 2014
Domov   >   Kalendár   >   Farnosti


Dekanát: Žilina

Adresa:Univerzitná 1790/2
 010 08 Žilina
Tel:041/565 07 63
E-mail:upc.zilina@fara.sk
WWW:upc.uniza.sk

Zoznam kňazov

Duchovná správa Univerzitného pastoračného centram pri Žilinskej univerzite

KRÁTKO Z HISTÓRIE...


buda01.jpg
Paľova búda bola v minulosti obľúbenou výletnou reštauráciou v žilinskom lesoparku. Poschodový drevený secesný objekt s dvoma vežičkami dal v roku 1925 postaviť žilinský hotelier Pavol Folkmann, po ktorom budova dodnes nesie meno "Paľova búda". Pohostinským a zábavným účelom slúžila do roku 1938. Budovu potom odkúpil ženský rehoľný rád Sestier sv. Cyrila a Metoda.
buda_stara.jpg
Starali sa v nej o mentálne postihnuté dievčatá. Po zrušení reholí na Slovensku a zoštátnení objekt prevzal do správy rezort zdravotníctva. Zriadil sa v nej sociálny ústav pre mentálne postihnutých. V roku 1980 budovu pridelili Vysokej škole dopravy a spojov, ktorá tu na istý čas umiestnila časť vojenskej katedry. Po roku 1990 sa „Búda" znova premenila na pohostinstvo. Avšak v rámci reštitúcii bol objekt v r.1996 definitívne vrátený sestrám cyrilometodkám, ale nie v najlepšom stave.
buda02.jpg
Začiatkom roku 1998 rehoľa poskytla budovu do dlhodobého bezplatného prenájmu (za cenu opravy) Univerzitnému pastoračnému centru, ktoré v tom čase zriadil Ján Chryzostom kardinál Korec na návrh biskupa Františka Rábeka - predsedu Komisie KBS pre univerzity. Budovu za veľkej pomoci žilinských veriacich a samotných študentov univerzity zrekonštruoval vtedajší správca ThLic. Ladislav Stromček. Jeho nasledovníkmi boli Mgr. Ing. Martin Štofko a Mgr. Richard Folučka.
V dnešných dňoch píšu novú históriu „Paľovej búdy" študenti UPeCe sv. Pavla spolu s univerzitným kaplánom Mgr. Ing. Zdenkom Mezovským. Môžeš sa pripojiť aj Ty!

POSLANÍM CENTRA...

kaplnka.jpg
... je napomáhať ľudskej a kresťanskej formácii študentov. Počas vyučovacích dní sú to najmä stretnutia v malých skupinách, prednášky pozvaných odborníkov (aj v priestoroch internátu, aby boli prístupnejšie pre študentov, ktorí neprídu do UPC). Ďalej sú to besedy pri krbe ( so zaujímavými hosťami), evanjelizačné víkendy a systematické katechézy, duchovné poradenstvo a spoveď, príprava pre manželstvo a rodinu, študentská omša, klubová činnosť, kultúrne akcie, večierky a priateľské posedenia, knižnica, vzájomná pomoc pri štúdiu, nadväzovanie priateľstiev, pomoc pri prekonávaní pocitu anonymity u prvákov, vytváranie zázemia medzi študentmi, ktoré človeku pomôže v problémoch (osobných, študijných, duchovných), rozvoj kultúrnej a spoločenskej dimenzie osobnosti študentov, duchovná podpora pre rozvoj odbornosti vo svojej profesii, hľadanie dialógu s tými, ktorí stavajú svoj život na iných hodnotách, alebo neuznávajú vyššie hodnoty. V čase, keď študenti nie sú v škole, centrum slúži na exercície, duchovné obnovy, vzdelávanie, porady, sústredenia, kurzy a podobne.


Návrat späť