30. 06. 2023
Domov   >   Kalendár   >   Farnosti


Dekanát: Žilina

Adresa:ul.Vojtecha Spanyola 43
 010 01 Žilina
Tel:0903 982 333
E-mail:ds.nemocnica@gmail.com

Zoznam kňazov

Duchovná správa pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou v Žiline

V žilinskej fakultnej nemocnici:


1. Kňaza ku chorým, ktorí sú v žilinskej nemocnici, volajte:
  • v naliehavých prípadoch na telefónnom čísle: 0903 982 333
  • v ostatných prípadoch, prosím, zanechajte odkaz s menom a priezviskom chorého, oddelením a číslom izby, kde je hospitalizovaný
  • v schránke umiestnenej v nemocničnej kaplnke
Duchovný správca nemocnice je vdp. Ivan Špánik

2. Eucharistia v Kaplnke povýšenia sv. kríža sa slávi v:

Pondelok: 6:15
Utorok: 6:15
Streda: 6:15
Štvrtok: 6:15
Piatok: 6:15
Prvý piatok: 6:15, 18:15
Sobota: 6:15 
Nedeľa: 6:15, 18:15
Prikázaný sviatok: 6:15, 18:15

3. Zaopatrovanie chorých v domácnostiach:
V meste Žilina je osem farností a teda aj osem farských úradov. Návštevu kňaza ku chorým po bytoch a domoch nahlasujte podľa adresy bydliska vlastnému farskému úradu, teda farskom úrade, kde chorý podľa bydliska patrí, najlepšie osobne kňazovi, príp. na tieto telefónne čísla:

 Farnosť  Adresa  tel. č.
 FÚ Žilina - mesto  Katedrálne námestie 1  041 / 562 13 12
 FÚ Žilina - Vlčince  Poštová 1  041 / 507 79 77
 FÚ Žilina - Solinky  Smreková 39  041 / 500 64 74
 FÚ Žilina - Saleziáni  Rajecká cesta 17  041 / 724 19 14
 FÚ Žilina - Hájik  Baničova 11   041 / 566 35 17
 FÚ Bytčica    041 / 568 90 46
 FÚ Zástranie    0907 831 068
 FÚ Trnové    041 / 596 41 92
 FÚ Žilina - Závodie  Juraja Závodského 87  041 / 723 10 51


Návrat späť