02. 01. 2024

Vianočný koncert

Žilinskú katedrálu Najsvätejšej Trojice naplnili radostné tóny slovenských kolied, 
ktoré zazneli v podaní Mestského komorného orchestra z Kysuckého Nového Mesta, miešaného speváckeho zboru Shema, katedrálneho zboru Trinitas a sólistov Stanislavy Mihalcovej a Tomáša Dediča pod taktovkou Zdenka Mravca, ktorý je v katedrálnej farnosti zakladateľom a umeleckým vedúcim zboru a zároveň farským vikárom. Jedinečné spracovanie slovenských kolied v úprave žilinského hudobného skladateľa Pavla Kršku je dielom, ktoré vzniklo pred tridsiatimi rokmi. Úmyslom skladateľa bolo spracovať vianočné piesne tak, aby mohli v podaní detí – spevákov a hudobníkov zažiariť vo svojej melodickej a harmonickej kráse. Spomínané hudobné zoskupenia sa podieľali aj na vydaní nového CD, ktoré obsahuje úpravy kolied, ktoré zazneli na koncerte. Stávajú sa tak dielom, ktoré môže spríjemňovať radostný čias Vianoc aj v našich domovoch.
AK, foto Jozef Škultéty
Návrat späť