26. 02. 2024

Veriaci zo Pšurnovic si takto symbolizujú 3 piliere pôstu

Pôstne obdobie je čas duchovného rastu a obrátenia. 
Veriaci v Pšurnoviciach si tento čas pripomínajú symbolickým znázornením troch pilierov pôstu: modlitby, almužny a pôstu.
Na obrázku je zachytený oltár v kostole v Pšurnoviciach, ktorý je prikrytý fialovým obrusom. Fialová farba symbolizuje pokánie a pôst. Na oltári sú umiestnené tri sviečky, ktoré predstavujú tri piliere pôstu.
Modlitba: Sviečka vľavo symbolizuje modlitbu. Modlitba je dôležitým aspektom pôstu, pretože nám umožňuje hlbšie sa spojiť s Bohom a prosiť o jeho milosť a vedenie.
Almužna: Sviečka v strede symbolizuje almužnu. Almužna je dar, ktorý dávame chudobným a núdznym. Je to spôsob, ako sa podeliť o naše požehnania s ostatnými a prejaviť našu lásku k Bohu.
Pôst: Sviečka vpravo symbolizuje pôst. Pôst sa zdržiavame jedla a pitia, aby sme si pripomenuli utrpenie Ježiša Krista na kríži. Pôst je tiež časom na sebazaprenie a disciplínu.
Symbolika troch pilierov pôstu na oltári v Pšurnoviciach je krásnym a pôsobivým pripomenutím dôležitosti tohto liturgického obdobia. Veriacim pomáha zamerať sa na duchovný rast a obrátenie a pripraviť sa tak na slávenie Veľkej noci.


Návrat späť