04. 11. 2022
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zmŕtvychvstanie (32. nedeľa v Cezročnom období)

Spoločne kráčať (Syn odos)

Dnešné prvé čítanie a evanjelium nespája to, že v jednom i druhom je sedem bratov. Spojivom je niečo oveľa dôležitejšie – zmŕtvychvstanie. Ježiš na otázku saducejov jasne vyjadruje pravdu o tom, že raz všetci vstaneme z mŕtvych. A siedmi bratia v čase prenasledovania zas jasne a nebojácne vyznávajú vieru v Ježišom ohlásenú pravdu, keď hovoria, že „kráľ sveta nás vzkriesi k večnému životu, lebo pre jeho zákony umierame" (2 Mach 7, 9).
Naša viera v zmŕtvychvstanie stojí na zmŕtvychvstaní Ježiša Krista. Ak by sme túto pravdu popreli, prestali v ňu veriť, padá celé naše kresťanstvo. Preto nám Cirkev ako pomôcku podáva responzóriový žalm, v ktorom prosíme: „Pevne drž moje kroky na svojich chodníkoch, aby moje nohy nezakolísali" (Ž 17, 5). Pridáva k tejto prosbe aj vyznanie viery: „Až raz vstanem zo sna, nasýtim sa pohľadom na teba" (v. 15).
Tieto texty môžu byť naším programom na najbližšie dni, ale aj na celý život. Vrátim sa však k siedmim bratom. Písmo nám aj cez ich vyznanie, podporované ich matkou, ukazuje dôležitosť spoločenstva. Potrebujeme mať okolo seba ľudí, s ktorými zdieľame tú istú vieru, s ktorými sa navzájom povzbudzujeme a podporujeme. Ako ťažko by bolo tým bratom obstáť, keby kráľ používal praktiky komunistickej ŠtB a každého vypočúval a mučil osobitne. A aké silné sú zas svedectvá tých, ktorí týmito výsluchmi a mučeniami prešli, keď hovoria, že ich držalo spoločenstvo. Sám som nejaké tie výsluchy podstúpil v čase, keď už nebolo fyzicky tvrdé. Mlčať mi pomáhala myšlienka na bratov a sestry, s ktorými som prežíval svoju vieru v Krista.
Hľadajme preto aj v tomto čase ľudí, s ktorými môžeme svoju vieru prežívať, s ktorými vo viere môžeme rásť, s ktorými sa navzájom môžeme povzbudzovať. To je synodálna cesta. Ak len chodím na sväté omše, ale s nikým o svojej viere nehovorím, ak sa modlím len sám, ak len sám čítam Písmo, ak len sám robím dobré skutky, tak som nasiaknutý duchom individualizmu, ktorý je jedným z najväčších ohrození súčasného kresťanstva. Prosme Boha, aby nás tohto ducha zbavil a vložil nám do srdca nový záujem o ľudí okolo nás. Nech sa naša viera živí v reálnych spoločenstvách, nie iba na internetových stránkach, kde síce môžeme prijímať veľké duchovné bohatstvo, ale ak ho nedávame ďalej (teda ak sa oň nedelíme v malom spoločenstve), tak sme len obyčajní duchovní egoisti.


Na stiahnutie

6. 11. 2022.docNávrat späť