02. 06. 2023
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Zjavenie Boha (Najsvätejšej Trojice)

Hľadači Boha

Pravdu viery o Najsvätejšej Trojici vieme zo zjavenia. Tak nesmierne presahuje náš rozum i predstavivosť, že je jednoducho nevymysliteľná. Možno aj preto je skladba dnešných liturgických čítaní akoby náhodná, akoby chýbali súvislosti. No mne sa jedna vynorila.

V prvom čítaní Pán prechádza okolo Mojžiša a hovorí o sebe jednu z najvýznamnejších definícií Boha v Starom zákone, Boh o sebe sám zjavuje: „Pán, Pán, Boh je milosrdný a láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný" (Ex 34, 6). Aké nečakané to muselo byť pre Izraelitov, keď všade okolo seba mali národy s bohmi krutými, pomstychtivými, závistlivými... Náš Boh je iný, úplne iný. Je dobrý!

Aj v evanjeliu Ježiš zjavuje, aký je Boh: „Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život" (Jn 3, 16). Zjavuje, že Boh je láska, ako to neskôr evanjelista Ján potvrdzuje vo svojom Prvom liste (4, 8). To by sme si nedokázali vymyslieť...

Apoštol Pavol nezaostáva v zjavovaní nášho Boha a hovorí: „Boh lásky a pokoja... Milosť Pána Ježiša Krista a Božia láska i spoločenstvo Svätého Ducha nech je s vami všetkými" (2 Kor 13, 11. 13). Aký blízky je nám náš Boh. Nie ako neosobná moc, ale ako Boh v troch osobách, ktorý má všetky prejavy lásky overené v sebe – veď Otec plodí Syna, Syn poslúcha Otca, ich vzájomné dávanie sa je dokonca ďalšou osobou, ktorá vytvára spoločenstvo...

Toto zjavovanie sa Boha je také nesmierne a prevyšujúce naše chápanie, že ako odpoveď na Božie slovo dnes máme (ako vždy) iné Božie slovo – text z chválospevu troch mládencov v ohnivej peci. „Slávny si, Bože..." (Dan 3, 52 – 56), pričom ako responzórium s nadšením voláme: „Chvála ti a sláva naveky." Oslava, lebo náš Boh je slávny!

Nech je teda táto slávnosť pre nás časom úžasu, bázne, ale i nadšenia a radosti. Lebo hoci tajomstvo Trojice nechápeme, dnešná slávnosť nám zjavuje, že Boh nám je nesmierne blízky, vždy je na našej strane.

Keď budeš tento týždeň tráviť svoj osobný čas s Bohom, môžeš si s ním prejsť všetko, čo práve prežívaš – dobré i zlé, potešujúce i ubíjajúce –, a vnímať, ako je tvoj Boh vo všetkom s tebou. Nie niekde ďaleko, ale priamo v tvojom srdci.


Na stiahnutie

4. 6. 2023.docNávrat späť