06. 10. 2023
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Vinica (27. nedeľa v Cezročnom období)

Hľadači Boha„Bože, vráť sa, zhliadni, podívaj sa, navštív, chráň, obnov!" (Ž 80, 15 – 16. 20).

Dnešné texty o vinici nás veľmi zneisťujú. Môžeme aj my prísť o naše kráľovstvo? Môže byť aj naša vinica rozvrátená?

Americký spisovateľ Brant Pitre v knihe Židovské korene Eucharistie (Slovo medzi nami – redemptoristi, Bratislava 2021, s. 78 – 79) cituje Jozefa Flavia, židovského historika, ktorý uvádza, že jeden rok sa v Jeruzalemskom chráme v čase Paschy obetovalo až 256 250 baránkov. A keďže podľa vtedajších predpisov pri každej paschálnej večeri muselo byť minimálne desať ľudí, stačí si to vynásobiť a máme predstavu, aká obrovská slávnosť to bola, koľko ľudí bolo počas Veľkej noci v Jeruzaleme. A predsa o všetko prišli – o chrám, o obety...

Starať sa o vinicu/záhradu/pole je drina. Dnes sa to mnohým už nechce. „Čo budem drieť, keď si to môžem kúpiť!?" Stačí sa pozrieť po našich dedinách, koľko pôdy leží ladom. Je to zároveň smutný obraz Cirkvi u nás, ktorej pastorácia sa dá vo veľkej miere charakterizovať pojmom „sviatostný servis". Takýto prístup spôsobuje, že mnohí pokrstení skutočne nechcú od Cirkvi nič iné len sviatosti. Ale nemajú ochotu/záujem/dôvod vo vinici Cirkvi drieť. Nielen pre vlastný večný život, ale tiež pre večný život ľudí, s ktorými žijeme.

Nutne potrebujeme zmenu zmýšľania. Aj preto prebieha synoda. Nie aby menila učenie, ale naše zmýšľanie. Už som vo svojich textoch spomínal, v čom je problém: individualizmus, indiferentizmus, imobilizmus. Po slovensky nezáujem o iných (zameranie len na seba), ľahostajnosť, neochota niečo zmeniť.

Neistota z dnešných čítaní je dobrá. Kladie otázky: „Čo ešte môžem urobiť pre milovaného Boha? S kým? Ako? Kde?" A volá ku konaniu – starať sa o Pánovu vinicu tak, aby sme mu mohli raz odovzdať bohatú úrodu spasených. Začať treba novým záujmom o ľudí (treba sa nám stretávať v malých skupinách), zanechaním ľahostajnosti a prejavovaním horlivosti v Božích veciach (v Knihe Nehemiášovej [1, 11] som našiel takéto krásne vyjadrenie: „... ktorí so záľubou ctia tvoje meno"), ochotou meniť veci a neuspokojovať sa s tým, že vždy to tak bolo.

Pokúsime sa o to tento týždeň? Alebo budeme ako Židia, ktorí sa odvolávali na chrám a mysleli si, že im sa nič nemôže stať?

„Bože, vráť sa, zhliadni, podívaj sa, navštív, chráň, obnov!" (Ž 80, 15 – 16. 20).Na stiahnutie

8. 10. 2023.docNávrat späť