06. 08. 2023
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Vieš, kto si? (Premenenie Pána)

Hľadači Boha

Ježiš to vedel. No jeho Otec aj tak pokladal za potrebné povedať to nahlas, aby to vedeli aj iní – milovaný Syn. Má v ňom zaľúbenie. Páči sa mu ten mladý Žid, ktorý hovorí láskavo, no s mocou. Koná divy a znamenia, aby všetci poznali, kto a aký je jeho Otec. A Otec je na takého Syna hrdý. Syn zasa, keďže vie, kto je, prijíma poslanie byť svedkom Otcovej lásky k ľuďom. Lásky, ktorá im chce vrátiť status Božieho synovstva. Vďaka Ježišovi sme sa aj my stali deťmi Boha. A Boh je na nás hrdý. Je hrdý na teba, má v tebe zaľúbenie. Páčiš sa mu, si jeho milovaný/milovaná.

Koľkí kresťania o tom (ne)vedia? Počul som jeden sen. Snívajúca v ňom videla, ako na konci sveta množstvo ľudí stojí pred Bohom, ktorý hovorí: „Poďte, požehnaní, milovaní, zaujmite miesta, ktoré máte pripravené od stvorenia sveta." Niekoľkí radostne vykročili, no mnohí ostali stáť. Veď to nie je o nich: „Ja? Milovaný? Nikto mi o tom nič nepovedal." Nevedeli, že sú milovaní...

Si milovaný. Boh si ťa vyvolil pred stvorením sveta a pripravil všetko na to, aby si prežil život ako jeho milovaný. Úplne ti dôveruje, že zvládneš všetky nástrahy, ktoré ti svet – narušený po dedičnom hriechu – bude klásť pod nohy. Presne tak isto dôveroval aj Ježišovi, ktorý sa narodil ako nemanželské dieťa, musel utekať do cudziny, neskôr žil ako bezdomovec, bol pre svoje názory prenasledovaný, dostával sa do konfliktu so štátnou i náboženskou mocou, zradil ho priateľ, napokon ho uväznili, nespravodlivo odsúdili a popravili ako zločinca. Bohom milovaný Syn, v ktorom má Otec zaľúbenie. Zvládol svoj život, lebo vždy vedel, že je milovaný.

To, že som milovaný, mi nezaručuje bezproblémový život. Veď ho nemal ani Ježiš. Ale zaručuje mi, že všetko, čo ma v živote postretne, dobre zvládnem. Niekedy „ľavou zadnou", niekedy za cenu kríža.

Pred niekoľkými desaťročiami som bol úplne na dne. Trvalo to roky. Zdvihol ma pozdrav neznámeho človeka, ktorý mi raz doručila pošta. Boli na ňom napísané tri slová: „Boh ťa miluje!" Neviem, koho Boh použil, aby mi to povedal. Ale budem tomu človeku celú večnosť vďačný...

Neviem, v akej situácii sa nachádzaš. Ale buď si istý a pevne ver, že Boh ťa miluje. Má v tebe zaľúbenie. Každému to hovor (ako to teraz robím aj ja), aby raz na konci, keď budeme stáť pred Otcom, nikto neostal na mieste, keď sa otvoria brány neba.


Na stiahnutie

6. 8. 2023.docNávrat späť