06. 05. 2022
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Synoda pokračuje (4. veľkonočná nedeľa)

Spoločne kráčať (Syn odos)

Aké jednoduché riešenie problému dnes opisujú Skutky apoštolov. Úspešné zvestovanie Krista Pavlom a Barnabášom v Antiochii v Pizídii tak popudilo tamojších Židov, že poštvali nábožné ženy z vyšších vrstiev. Proti apoštolom sa začalo prenasledovanie a bolo po probléme.

Neberme si z nich vzor pri riešení problémov vo farnosti.

Ozaj, sú vo vašej farnosti nejaké problémy? Keď sme v rámci šiestej témy synodálnej cesty v našej farnosti otvorili aj túto otázku, ostalo ticho. Vyšlo najavo, že neexistuje dialóg, nie je štruktúra na riešenie. Sú len reči. „Byť ticho nebolí..."

Priznám sa však, že radšej by som bol, keby sa kričalo, keby sme problémy vyťahovali na povrch a riešili ich. Lebo tichom strácame mnoho ľudí, ktorí prestali navštevovať Ježiša v rámci nedeľného slávenia Eucharistie, ktorí prestali veriť Cirkvi a milovať ju. Ak by sme kričali, hádam by to prinieslo prebudenie a horlivosť za Pánov zákon...

Ôsma téma synodálnej cesty hovorí o autorite a spoluzodpovednosti. Svätý Ján Pavol II., o ktorom sme veľmi radi hovorili, že ho milujeme, v encyklike Redemptoris missio napísal: „Vidím svitanie nového misijného veku, ktorý sa stane jasným dňom, bohatým na ovocie, ak všetci kresťania a mladé cirkvi budú odpovedať s veľkodušnosťou a svätosťou na volania a výzvy našej doby" (92). Poslúchli sme ho?

Pápež František hovorí, že každý je povolaný zapojiť sa do synodálneho procesu. Poslúchli sme ho?

Nový misijný vek je v nedohľadne, synoda možno pôjde do stratena, lebo my sa láskou k Svätému Otcovi síce hrdíme, ale len dovtedy, kým nás to nič nestojí. Keď treba veľmi konkrétne poslúchnu a konať, tak sme ticho, nanajvýš vedieme reči, prečo sa to či ono nedá.

Naschvál píšem tieto provokačné vety. V prvej Cirkvi riešenie problémov a prenasledovanie boli hybné sily rastu – stačí si prečítať príbeh o ustanovení diakonov či riešenie otázky obriezky pohanov, ktorí uverili v Krista. Alebo prvé prenasledovanie, ktoré vypuklo po umučení Štefana.

Chceme rásť? Riešme problémy, prijímajme prenasledovanie, ale nemlčme, netvárme sa, že je (vo farnosti, v diecéze, v Cirkvi) všetko v poriadku. Lebo nie je a nikdy nebude. Ale toto poznanie nás bude poháňať k rastu.


Na stiahnutie

8. 5. 2022a.docNávrat späť