20. 05. 2022
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Spory v Božom príbytku? (6. veľkonočná nedeľa)

Spoločne kráčať (Syn odos)

Hoci ma láka venovať sa téme „sporu a nie malej hádky" (Sk 15, 2), lebo to nám je blízke a v dnešných novinách by boli z toho bombastické titulky, pre nás oveľa dôležitejší je súvis tohto textu (a celého, nielen uvedených slov) s ostatnými čítaniami.

V Antiochii vznikol problém. Ak by jeho účastníci nežili s Ježišom, neprežívali to, čo Ježiš sľubuje v dnešnom evanjeliu – „Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok" (Jn 14, 23) –, tak by sotva našli riešenie. Ale pretože vnímali, že ide o Božiu vec, že ide o to, aby Boh prebýval nielen v ich srdciach, ale aj v ich spoločenstve, tak hľadali riešenie a Boží Duch im ho dal: „Duch Svätý a my sme usúdili..." (Sk 15, 28).

Konečným výsledkom takéhoto prežívania svojej viery, takéhoto prístupu k problémom je text zo Zjavenia: „... sväté mesto Jeruzalem, ako zostupuje z neba od Boha ožiarené Božou slávou... Chrám som v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán, všemohúci Boh, a Baránok" (Zjv 21, 10 – 11. 22). Nádherná vízia, pre ktorú sa oplatí žiť!

Možno si myslíš, že máš k tomu ďaleko, aby si Boh u teba urobil príbytok, aby ťa viedol Boží Duch. Ale to nie je pravda. Od krstu Boh v tebe prebýva. Stal si sa jeho dieťaťom, súčasťou Kristovho tela – Cirkvi, si vbudovaný do svätého chrámu. Sú súčasťou nového Jeruzalema, si Kristovou nevestou. Iste, môžeš namietať, že tvoje hriechy Boha vyháňajú. No Boh sa nedá len tak ľahko vyhnať. Ak si svoje zlyhania uvedomuješ, ak ich ľutuješ (alebo ako to ktosi povedal, ak ľutuješ aspoň to, že ich nedokážeš ľutovať), ak sa usiluješ o dobro, čiže ak Boha miluješ, prečo by mal byť Boh mimo teba?

A teraz urobím skok. Veľmi mi v Cirkvi chýbajú zdravé spory a hádky. Nech sa deje čokoľvek, tvárime sa, akoby všetko bolo v poriadku. Apatia? Ľahostajnosť? Nezáujem? Strach? Vyvoláva to vo mne otázku, či vôbec žijeme...

Ak sme Božím príbytkom, tak to musí byť na nás vidno. Skutočné Božie veci v nás musia vyvolávať vášeň, nadšenie, ak treba, aj rozhorčenie či hádky, aby hľadaním riešenia bol v nás, vo svojej Cirkvi, oslávený Boh. Synodálne stretnutia sú na to skvelou príležitosťou...


Na stiahnutie

22. 5. 2022.docNávrat späť