21. 04. 2023
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Spievajme Aleluja (3. veľkonočná nedeľa)

Hľadači Boha

Dnes píšem text na kolenách. Nie zo zbožnosti, ale z nevyhnutnosti. Seklo ma v krížoch a nemôžem „bezbolestne" sedieť. Ale dúfam, že text nebude taký ubolený, ako je ubolené moje telo...

Hoci evanjelium nás láka venovať sa téme emauzských učeníkov, viac ma priťahuje apoštol Peter. Má dnes hlavné slovo v prvom i druhom čítaní. A čo hovorí? Zdôrazňuje Ježišovo zmŕtvychvstanie: „Tohoto Ježiša Boh vzkriesil a my všetci sme toho svedkami" (Sk 2, 32) a jeho zmysel: „... boli ste vykúpení nie porušiteľným striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka" (1 Pt 1, 18 – 19). Udalosť na ceste do Emáuz, vlastne jej úplný záver, keď sa emauzskí učeníci vrátia do Jeruzalema, je východiskom tohto Petrovho svedectva: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi" (Lk 24, 34). Peter si nevymýšľa ani nehovorí nejaké hypotézy, lebo Ježiš sa mu zjavil. Ježiš žije!

Naše slávenie Ježišovho zmŕtvychvstania – a s tým súvisiaceho nového života, ktorý sme v krste dostali – stojí na svedectve apoštolov, no najmä Petra. Jeho istota ohlasovania tejto udalosti je strhujúca. Nenecháva priestor na žiadne pochybnosti. Neodvoláva sa na prázdny hrob, ale priamo tvrdí: „Ja som sa so vzkrieseným Ježišom stretol!" Ak veríme jeho svedectvu, tak nás napĺňa radosť, ktorá sa nedá ukryť.

Rád pozerám a počúvam na youtube video, na ktorom Kiko Argüello, zakladateľ Neokatechumenátneho hnutia, spieva svoju asi najznámejšiu pieseň Resucito (www.youtube.com/watch?v=wpfcZbmC3Hg). Hoci obrazom na tomto videu sú len fotografie, zvuk vyjadruje nesmiernu radosť v hlasoch spievajúcich. Tak by som chcel, aby ju spievali na mojom pohrebe... ale dovtedy ju ešte musím naučiť ľudí v našej farnosti. „Smrť, kdeže si, ó, smrť? Kde je moja smrť? Kde je tvoje víťazstvo? Aleluja... Radujme sa, radujme sa, bratia! Lebo ak sa dnes milujeme, to preto, že on z mŕtvych vstal. Aleluja... Ak s ním zomierame, s ním aj žiť budeme, s ním spievať budeme: Aleluja! Aleluja..."

Moji milí, spievajme Aleluja! Veď Ježiš žije! Nemôžeme, nesmieme mlčať! Ako sa ľudia okolo nás bez nášho spevu, bez našej radosti, bez nášho svedectva dozvedia, že je nádej, že je večný život? Ako sa dozvedia, čo Boh pre nás urobil a ako nesmierne, do krajnosti nás miluje?

Spievajme Aleluja! Všade a každému!


Na stiahnutie

23. 4. 2023.docNávrat späť