16. 11. 2022
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Príprava (33. nedeľa v Cezročnom období)

Spoločne kráčať (Syn odos)
V Liturgii hodín je viacero možností, ako sa modliť žalmy. Jednou je možnosť vždy po pár veršoch (v žalme je to vyznačené širšou medzerou medzi riadkami) opakovať responzórium, ktoré je k danému žalmu vybrané. Presne toto som urobil pri čítaní evanjelia tejto nedele – po každej vete som si vložil verš s responzóriového žalmu. A pred očami sa mi objavil nesmierne povzbudzujúci text...
Tým veršom boli slová: „Jasajte pred tvárou Kráľa a Pána" (Ž 98, 6b). Tento žalm Cirkev dala na dnešnú nedeľu ako našu odpoveď na texty o konci sveta, keď „všetko bude zborené" (Lk 21, 6), keď „Pán príde súdiť živých i mŕtvych" (responzórium). Podobné vyjadrenia v nás môžu vyvolávať strach a obavy: „Obstojím?" Ale Ježiš nám ukazuje inú perspektívu: „Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie" (spev pred evanjeliom). Práve preto ma nadchlo moje čítanie evanjelia spojené s opakovaním spomínaného verša – lebo ma stavalo presne do takej perspektívy. Vnímal som, ako vo mne opäť rastie túžba po Kristovom druhom príchode. Možno sa to stane dnes...
A druhým prínosom tohto cvičenia je pre mňa to, že sa tak stávam vnútorne pripravenejší na to, že Ježiš raz príde – že „budú hrôzy a veľké znamenia na nebi" (Lk 21, 11). Nacvičujem si to: „Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Jasajte pred tvárou Kráľa a Pána. Ale ani vlas sa vám z hlavy nestratí. Jasajte pred tvárou Kráľa a Pána. Ak vytrváte, zachováte si život. Jasajte pred tvárou Kráľa a Pána" (Lk 21, 17 – 19; Ž 98, 6b).
Ježiš príde. To je isté. Nevieme kedy. Aj to je isté. Ale vieme sa na to pripraviť. Možno práve takým cvičením, aké tu dnes navrhujem: zobrať si verš o jasote zo žalmu a vkladať ho napríklad do textov z Knihy zjavenia, ktoré sa budú čítať pri svätých omšiach najbližšie dva týždne. Možno ich uvidíme v inom svetle, budú pre nás zdrojom nádeje a útechy, opäť nám odhalia, že Boh má všetko v rukách.
Skús to: „Jasajte pred tvárou Kráľa a Pána." Skús to spolu s niekým. Ježiša nebudeš predsa vítať sám.

Na stiahnutie

13. 11. 2022.docNávrat späť