21. 07. 2023
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Prijímať Božie tajomstvá (16. nedeľa v Cezročnom období)

Hľadači Boha

Kľúčom k dnešným čítaniam sa mi stal alelujový spev: „Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva." Sú to Ježišove slová, ktoré sme počuli v nedeľu pred dvomi týždňami. Aké tajomstvá nám Boh zjavil? Áno, nám, lebo aj my sme tí maličkí, ktorí poznávame Božie veci nie pre svoju múdrosť, ale z milosti a vyvolenia.

Dnes nám Boh zjavuje, že riešenie problému zla vo svete nie je našou úlohou. Nie, nemáme byť pasívni a ľahostajní, keď sa deje zlo. Ale našou úlohou nie je ani vykorenenie zla. Kúkoľ odstránia anjeli na konci sveta. Našou úlohou je byť dobrou rastlinou v Božom kráľovstve, ktorá prináša tridsať, šesťdesiat či stonásobnú úrodu. Sme povolaní konať dobro a ohlasovať Božie slovo.

Preto niekedy s obavami hľadím na iniciatívy, ktoré sú „proti" niečomu. Obavy z nich mám vtedy, keď v ich boji proti nejakému konkrétnemu zlu (napríklad potraty, gender ideológia, eutanázia...) nevidím a nebadám ohlasovanie Ježiša. Neraz mám aj v Cirkvi dojem, že boj proti niečomu (napríklad pliage sexuálneho zneužívania) dostáva takú prioritu, že ohlasovanie Ježiša, jeho vykúpenia sa takmer vytráca.

Nie sme povolaní trhať kúkoľ. Sme povolaní rozsievať semeno Božieho slova. Ak pritom narazíme na kúkoľ – synov Zlého –, potrebujeme mať na pamäti slová z Knihy múdrosti z dnešného prvého čítania: „... svojim synom si dal dobrú nádej, že po hriechu dávaš príležitosť na pokánie" (12, 19). Aj pri pohľade na synov Zlého, teda pri stretnutí s ľuďmi, ktorí evidentne robia zlo, ich vkladajme do rúk Boha, ktorý je dobrý a láskavý. Lebo až na konci bude Boh spravodlivý; dovtedy je nádej na to, že aj z kúkoľa sa môže stať pšenica. Ľudsky je to nemožné. Ale to neznamená, že to je nemožné aj pre Boha.

Boh nám zjavuje svoje tajomstvá. Prijímajme ich s bázňou, lebo nás nesmierne presahujú, ale i s radosťou, lebo sú znakom, že sme Boží vyvolení.


Na stiahnutie

23. 7. 2023.docNávrat späť