24. 03. 2023
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Ponuka troch evanjelií (5. pôstna nedeľa)

Hľadači Boha

Samaritánka: Kto Ježiša poprosí o živú vodu, naveky nebude smädný (pozri Jn 4, 14).

Slepý od narodenia: Kto verí v Ježiša, má svetlo života (pozri Jn 9, 35; 8, 12).

Vzkriesený Lazár: Kto žije s Ježišom a verí mu, neumrie naveky (pozri Jn 11, 26).

Nepoznám lepšiu ponuku. Som šťastný, lebo som ju dostal a prijal.

Prečítaj si ponuku, obsiahnutú v týchto troch príbehoch Jánovho evanjelia, a rozhodni sa prijať ju. Lepšiu ponuku nikdy od nikoho nedostaneš.

Pápež František v stredu pri katechéze pred modlitbou Anjel Pána hovoril o svedectve, ktoré je základom ohlasovania evanjelia. Ak si vyššie uvedenú ponuku prijal, tak o tom niekomu povedz, prípadne mu v Ježišovom mene túto ponuku daj.Návrat späť