31. 05. 2024
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Pánov deň (9. nedeľa v Cezročnom období)

Cesta radosti - Pánov deň (9. nedeľa v Cezročnom období)

Niekoľko nápadov, ako svätiť nedeľu:

Spievajme. Tak, ako nás k tomu vyzýva žalmista: „Vezmite harfy, udrite na bubon, na ľúbu lýru a citaru. Zatrúbte rohom..." (Ž 81, 3 – 4). Vnímam, že v našich rodinách sa veľmi málo spieva. Dokonca už ani na oslavách nezaznie ľudová pieseň. Využime nedeľu na to, aby sme opäť začali spievať. Najprv možno len tak potichu, pre Ježiša, ale o pár týždňov už celá rodina.

Urobme niečo, čo bežne nerobíme. Nám sa napríklad cez covid osvedčila modlitba žalmov. Raz sme sa dokonca jednu nedeľu pomodlili všetkých 150 žalmov. Ale ak si dáte cieľ pomodliť sa ich desať, bude to skvelé. Opäť je to niečo, čo môžete robiť spolu.

Vynechajme to, čo do nedele nepatrí, ale akosi zo zvyku to robíme. Napríklad bezmyšlienkovité sledovanie telky. Iste, vyberme si program, ktorý je zaujímavý a prínosný, ale nech nemáme televízor zapnutý len preto, aby v dome niečo „hučalo".

Choďme na návštevu alebo niekoho k sebe pozvime. A potom navrhnime spoločnú krátku modlitbu (môžeme si ju pripraviť do mobilu, ak nemáme poruke modlitbovú knihu). Tento mesiac napríklad Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Ak je vo farnosti v nedeľu popoludní nejaká pobožnosť, zúčastnime sa na nej.

Vypnime mobil. Na celý deň (už v sobotu večer). Toto je náročná úloha. Lebo čas, ktorý mu venujeme, bude zrazu voľný a nebudeme vedieť, čo s ním. Ale iba tak zistíme, či nie sme už závislí na informáciách, sociálnych sieťach a pod. Tak splníme aj ďalší príkaz žalmistu: „...nebudeš sa klaňať bohu cudziemu" (Ž 81, 10).

Ďalší návrh sa asi nestretne s pochopením... Ak vidíš, že sused niečo robí, namiesto toho, aby si naňho poukazoval, že robí, čo sa v nedeľu nesmie, choď mu pomôcť. A po práci mu navrhni niečo, čím nedeľu spolu zasvätíte Bohu.

Dožičme si ticho.

Pozri sa na svoje prežívanie nedele a sám tvorivo pripoj niečo (niečo navyše), čo bude tvojím osobným svätením Pánovho dňa. Nech tvoja nedeľa skutočne patrí Pánovi.


Na stiahnutie

2. 6. 2024.docNávrat späť