15. 09. 2023
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Pamätaj a mysli (24. nedeľa v Cezročnom období)

Hľadači Boha
Téma tejto nedele je úplne jasná a asi sa jej nedá vyhnúť – odpustenie. A predsa sa pokúsim ísť iným smerom. Sirachov syn totiž k téme hnevu, urážok a odpustenia pridáva pokyny, smerovky, ako sa tomu vyhnúť, to jest ako sa vyhnúť následnému (väčšinou náročnému) úsiliu o odpustenie, či už ako ten, kto sa previnil, alebo ako ten, komu sa dostalo urážky.
„Pamätaj na svoj koniec... Mysli na rozklad a smrť... Pamätaj na prikázania ... Spomeň si na zmluvu s Najvyšším..." (Sir 28, 6 – 9).
Memento mori nie je len pre kamaldulov či kartuziánov. Je to pre mňa, pre teba. V týchto dňoch po operácii a pobyte v nemocnici mi tieto slová častejšie prichádzajú na um, lebo som zažil, ako som sa na hranicu smrti/návratu domov dostal za pár hodín v dôsledku obyčajného zápalu v hrdle. Neviem, či to bol len prvý nácvik, alebo to bola už generálka :-). Ale chcem byť pripravený práve tým, čo mi radí Sirachov syn – mysli na rozklad a smrť; pamätaj na prikázania...
Keď som ležal na ARE, tak som si nejaký čas po prebudení z umelého spánku spomenul, že by som sa mohol aj modliť. Viem naspamäť dosť žalmov na to, aby som si nejako vyskladal ranné chvály či vešpery. Ale vtedy som si nevedel spomenúť na nijaký. Len som si štyri dni dával dokopy žalm 91, ktorý sa modlíme v kompletóriu: „Kto pod ochranou Najvyššieho prebýva a v tôni Všemohúceho sa zdržiava... Svojím anjelom dá príkaz o tebe, aby ťa strážili na všetkých tvojich cestách..." Štyri dni mi trvalo, kým som si pospomínal na všetky jeho verše – aj to asi nie úplne presne. Bol to čas spomínania na zmluvu s Najvyšším. A bolo mi skvelo. Áno, v nemocnici som zažil nádherný čas s mojím Bohom. Dokonca aj na smrť som zabudol. Prebýval som pod ochranou Najvyššieho.
Celé toto moje uvažovanie mi dnes potvrdzuje apoštol Pavol: „Či teda žijeme alebo umierame, patríme Pánovi" (Rim 14, 8b). Nikomu inému, len Pánovi. Aleluja!


Na stiahnutie

17. 9. 2023.docNávrat späť