17. 05. 2024
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Ožijú suché kosti? (Zoslanie Ducha Svätého)

Cesta radosti - Zoslanie Ducha Svätého

Pôvodne som chcel v tomto texte vyzvať, aby sme túžobne očakávali také vyliatie Ducha, aké zažili apoštoli a neskôr mnohí v dejinách Cirkvi. Avšak po tom, čo sa tento týždeň stalo, je čas mlčať a konať pokánie. Aby ožili suché kosti (Ez 37, 1 – 14). Aby sa tak uskutočnilo túžobne očakávané vyliatie Ducha možno ináč, ako som si pred týždňom predstavoval.

Myslím si, že úlohou Cirkvi na Slovensku v týchto ťažkých dňoch je vyhlásiť dni pokánia, vzájomného odprosenia, odpustenia a zmierenia. Môže to urobiť každý z nás osobne pre seba, pre svoju rodinu, pre svoje spoločenstvo... Robenie hrubých čiar nám nepomôže. Tváriť sa zrazu ako kamaráti bez pokánia je nezmysel. Vyzývať na pokoj bez Boha je volanie do prázdna a nebude mať trvalé ovocie.

A po dňoch pokánia sa zamerajme na modlitbu za schopnosť „obnoviť zmýšľanie, aby sme vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé" (porov. Rim 12, 2).

Kiež Boží Duch oživí celé údolie suchých kostí, celé Slovensko! Amen.


Na stiahnutie

19. 5. 2024.docNávrat späť