28. 04. 2022
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Oheň na cestu (6. nedeľa v Cezročnom období)

Spoločne kráčať (Syn odos)

Ježiš žije! Počuješ toto zvolanie v Pavlovom liste? Hovorí to inými slovami, ale priam kričí: Ježiš zomrel, ale vstal z mŕtvych! Nedaj sa oklamať tými, čo tvrdia, že niet zmŕtvychvstania! Ježiš žije a to je naša nádej, to je naša sila, to je naša radosť!

Ako veľmi by nás svet chcel dostať a premôcť silou, svojou múdrosťou, pokúšaním bohatstvom, leskom a blahobytom. No Božie slovo nás uisťuje, že len tí, čo sú chudobní, slabí, plačúci, bezmocní a bezvýznamní, premôžu svet. Sme neustále v pokušení prijať zbrane sveta a bojovať nimi – hnev, krik, boje, súdy, žaloby, obviňovania, presviedčania... No Boh od nás chce lásku, pokoru, pokoj a... svedectvo: Ježiš žije!

Dve cesty, predstavené v troch dnešných biblických textoch (prorok Izaiáš, žalmista aj Lukáš), jasne ukazujú, že naša cesta je cesta kríža. Svet nás pokladá za bláznov, keď si vyberáme zriekanie, pokánie, tichosť, modlitbu, lebo si myslí, že nás ľahko zmetie víchricou lží, násilia, potupovania či mučenia. Nie sú však celé dejiny kresťanstva príkladom, že tí, čo veria Ježišovi a milujú (lebo Ježiš žije!), napokon premohli svet? Naša nádej spočíva vo večnosti, ktorú nemajú tí, čo žijú len pre tento svet, čo sú teraz bohatí, bezcitní, nespravodliví, čo majú plné bruchá a smejú sa chudákom. Naša nádej nám dáva silu používať Božie zbrane, ktoré nám už dávno zabezpečili, že po úzkej a tŕnistej ceste vojdeme do nebeského kráľovstva.

Poznáš pieseň Uver zázrak vykúpenia? Môže i na pustej púšti živá tráva rásť... môže láska, ani za zbraň nepokladaná, vydobyť kráľovstvo nebeské.

Keď nám dnes Boh skrze Písmo znova pripomína, že sú len dve cesty, nech sa naše oči upriamia na tú jedinú, po ktorej túžime – cestu so živým Ježišom, cestu v sile Ducha, cestu k Otcovi. Spomínaná pieseň (https://www.youtube.com/watch?v=5r4x90MNnqQ) nech pozdvihne tvoju vieru, tvoju odvahu, tvoju nádej. Nech Boží Duch v tebe znova rozplamení lásku, aby všetci okolo teba vedeli, že máš Svetlo, že máš nádej, že máš Ježiša.

Vieš, koľkí zatúžia kráčať s tebou, ak budeš horieť pre Ježiša? Zažiješ syn odos – spoločné kráčanie. Čo môže byť krajšie, ako v zástupe milovaných ísť s Ježišom?


Na stiahnutie

13. 2. 2022 b.docNávrat späť