14. 07. 2023
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Múdrosť (15. nedeľa v Cezročnom období)

Hľadači Boha

Otvor si dnes (aj zajtra, pozajtra...) Bibliu a čítaj, čítaj a čítaj... kým ťa neosloví nejaké slovo, veta. Tú potom prijmi ako semeno do svojho srdca a pros Pána, aby to slovo uskutočnilo dielo, na ktoré bolo poslané (porov. Iz 55, 10 – 11). Pros Pána, aby navštívil zem tvojho srdca a požehnal rastlinu (pozri responzóriový verš), ktoré z daného slova začína rásť.

Roky čítam Písmo a vždy v ňom objavím niečo nové. Teraz cez prázdniny sa usilujem každý deň prečítať niečo z Knihy Náreky. A hľadám slovo, ktoré by sa mi zakorenilo v srdci. V týchto dňoch je to tento verš: „... na dlaniach pozdvihujme srdcia do neba k Bohu!" (Nár 3, 41). Žijem v nádeji, že táto kniha a možno práve tento verš prinesie bohatú úrodu – nielen pre mňa, ale najmä pre ľudí, s ktorými žijem. Každodenné čítanie Božieho slova totiž vo mne vzbudzuje túžbu pozdvihovať svoje srdce spolu s inými, aby v mnohých srdciach klíčilo Božie slovo a prinášalo bohatú úrodu. Chcem sa o svoje objavy a prežívanie Božieho slova deliť nielen anonymne na týchto webových stránkach, ale s konkrétnymi ľuďmi, ktorých vidím z tváre do tváre. Milovaný Bože, ako to urobiť?

Po mesiaci, v ktorom sme počúvali texty o vyvolení, poučení a rozoslaní apoštolov, prichádzajú texty o siatí, o zbere úrody, o poklade na poli či vzácnej perle. Sú o bohatstve, ktoré má Boh pre nás pripravené a ktoré nám už teraz vo svojom slove hojne dáva. Prijímajme ho ako múdri, ktorí vedia, aký je ich cieľ a aké je ich poslanie v tomto živote.


Na stiahnutie

16. 7. 2023.docNávrat späť