28. 07. 2023
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Múdre a chápavé srdce (17. nedeľa v Cezročnom období)

Hľadači Boha

Šalamúnovi sa v noci vo sne zjavil Pán a povedal mu: Žiadaj si, čo chceš, a dám ti" (1 Kr 3, 5). Čo by som si žiadal ja?

Lepší je pre mňa zákon tvojich úst ako tisícky v zlate a striebre" (Ž 119, 72). Je to pravda?

„Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré" (Rim 8, 28). Ako vyzerá táto pravda viery v mojom živote?

„Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju" (Mt 13, 44 – 46). Som už vlastníkom nájdeného pokladu, vzácnej perly?

Dnešné texty sú síce krásne a motivujúce, ale zároveň sú pre mňa veľkou výčitkou. Zhmotňujú ju slová responzóriového verša: „Pane, tvoj zákon veľmi milujem." Môžem ho spievať? Nie som klamár, keď tieto slová vyslovím?

Pred zúfalstvom pre rozdiel medzi mojím poznaním a mojím životom ma, našťastie, zachraňuje samotná Božia múdrosť. Boh vie, že som na ceste, že moje odpovede na uvedené otázky nie sú dokonalé. Asi by všetky zneli podobne: „Snažím sa, ale akosi mi to nejde..." Boh mi dnešnými textami ukazuje cestu, zjavuje mi tajomstvá Božieho kráľovstva (pozri alelujový spev). Na jednej strane mi odhaľuje moju slabosť, no na druhej mi hovorí, že ak ho hľadám, ako sa usilujem milovať ho, tak aj moja slabosť a nedokonalosť mi slúžia na dobré. Toto poznanie ma vyslobodzuje z tiesne mojej duše, ktorá sa trápi nad tým, že radšej by som siahol po tisíckach v striebre a zlate, než po Božom zákone. Že radšej by som žiadal uzdravenie tela, než múdre a chápavé srdce...

Keď dnes budem spievať: „Pane, tvoj zákon veľmi milujem," budem vnímať, že moje srdce po takejto láske veľmi túži. Kiež mi Pán dá múdre a chápavé srdce, aby sa tak stalo, žeby som z chrámu odchádzal zamilovaný do Pánovho zákona.


Na stiahnutie

30. 7. 2023.docNávrat späť