03. 05. 2024
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Majte záujem o ľudí! (Šiesta veľkonočná nedeľa)

V súvislosti s nastávajúcou slávnosťou Ježišovho nanebovstúpenia mi prišla na um otázka, že o čom by som písal, keby mal byť toto môj posledný text. 

Odpoveď je úplne jednoznačná: Majte záujem o ľudí. Nielen o najbližších v rodine, ale aj o susedov, kolegov, možno náhodne stretnutých ľudí na ulici, v nemocnici či v obchode. Každý z nich potrebuje počuť slová o Ježišovi, o vykúpení a o večnom živote. Aby nik z nich raz na súde nežaloval, že som mu o Ježišovi nič nepovedal.

Ak milujem Ježiša, tak každodenné svedectvo o jeho láske k nám, o jeho utrpení, smrti a zmŕtvychvstaní má byť samozrejmou súčasťou môjho života. Ak treba, aj slovami. Preč s individualizmom, ktorý sa stará len o vlastnú spásu! Kresťan je človek, ktorý prežíva svoju záchranu Ježišom a túži, aby takúto záchranu prežíval každý okolo neho.

Ešte dnes sa začni modliť za ľudí okolo seba – aby boli otvorení na slovo tvojho svedectva. A pros Boha, aby ti poslal tento týždeň troch ľudí, ktorým budeš môcť povedať o tom, ako Ježiš zmenil tvoj život. „Bol som alkoholik, a Ježiš ma oslobodil." „Bol som závislý na pornografii, a Ježiš ma očistil." „Bol som ľahostajný voči Bohu, a Ježiš mi uchvátil srdce." „Bol som bojazlivý, a Ježiš mi dal odvahu." „Bol som len formálny kresťan, bez vzťahu s Bohom, a Ježiš mi premenil srdce i celý život." „Bol som chorý, a Ježiš ma uzdravil." „Bol som arogantný a drzý, a Ježiš mi vložil do srdca aj do úst láskavosť." „Som chorý a zúfal som si, a Ježiš mi ukázal zmysel môjho utrpenia." „Rozpadalo sa mi manželstvo, a Ježiš nás znovu spojil." „Skrachoval som v podnikaní, a Ježiš mi ukázal novú a lepšiu cestu."

Čo pre teba urobil Ježiš? Povedz o tom niekomu. Boh ti tých troch ľudí pošle, ak o to poprosíš. On berie naše prosby vážne a rád ich plní.

Cirkev v našej diecéze zahynie, ak budeme mlčať.


Na stiahnutie

5. 5. 2024.docNávrat späť