10. 05. 2024
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Ide o život (Siedma veľkonočná nedeľa)

Cesta radosti - Ide o život (Siedma veľkonočná nedeľa)

Bez Ducha Svätého sa na kresťanov môžeme len hrať. Preto vždy, keď ho vzývame, keď túžime byť ním naplnení, obnovení, oživení, obnovujeme svoje rozhodnutie skutočne byť kresťanmi nielen menom, ale predovšetkým životom. Aj preto ide o život...

Duch Svätý je ten, ktorý sprítomňuje vykupiteľské dielo Ježiša Krista vo sviatostiach. Bez Ducha niet sviatostí. A pretože sviatosti nám dávajú večný život a posilňujú ho, skutočne ide o život.

Keď sa teda v týchto dňoch modlíme deviatnik pred slávnosťou Zoslania Ducha Svätého, nech to nie je formalita. Nech je naša modlitba naliehavá a vrúcna, nech je očakávaním, že Boží Duch oživí, čo odumrelo, že obnoví, čo zostarlo, že zocelí, čo sa zlomilo, že posilní, čo zoslablo. Lebo v tejto novéne nejde o jeho dary, ale o osobu Ducha, ktorý chce v nás a cez nás konať v súčasnom svete. Chce v nás žiť. Ide o život.

Pápež Ján Pavol II. sa každý deň od svojej mladosti modlil modlitbu k Duchu Svätému. Vedel, že potrebuje jeho prítomnosť, jeho vedenie, jeho moc, jeho múdrosť... Nech sa tak deje aj v našom živote. Veď ide o život. Bez Ducha nemáme život. S Duchom máme život.

Nehrajme sa na kresťanov. Buďme nimi. A na to každý deň potrebujeme Ducha Svätého.


Na stiahnutie

12. 5. 2024.docNávrat späť