02. 12. 2022
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Hľadači Boha II.

(Druhá adventná nedeľa)
V dnešných čítaniach vnímam dve roviny. Jedna je rovina prísľubov ohľadom budúcnosti. Nastane pokoj, bude spravodlivosť, nebude viac zla. Je to rovina, ktorá nám prináša nádej. Je obsiahnutá vo výrokoch typu „bude rozhodovať v prospech ponížených", „dychom svojich perí usmrtí bezbožníka", „nik nebude škodiť ani pustošiť" (pozri Iz 11, 1 – 10). Aj žalmista sa vyjadruje podobne: „... vyslobodí bedára, čo volá k nemu, i chudobného, ktorému nik nepomáha... zachráni život úbožiakom" (Ž 72, 12 – 13). Dnešné texty tak môžeme pokladať za slová útechy a nádeje.
Druhá rovina mi ukazuje, že tieto texty nie sú len o budúcnosti. Sú tiež o tom, ako mám dnes žiť nielen preto, aby som sa nezaradil medzi „bezbožníkov, ktorých Pán usmrtí dychom svojich úst", ale aj preto, aby „pohania vyhľadávali Pánov príbytok" (porov. Iz 11, 10), aby „vlk mohol bývať s baránkom". Obrazy z Knihy proroka Izaiáša sú symbolické a až sa nám nechce veriť, že niečo také je možné. Ale ak si „oblečieme nášho Pána Ježiša Krista", ako sme o tom čítali minulú nedeľu, ak budeme „jedni o druhých zmýšľať podľa Krista Ježiša" (porov. Rim 15, 5), ako to počúvame túto nedeľu, tak sa nám to v našom malom, osobnom svete istotne aspoň trochu podarí. Lebo vyrovnávanie chodníkov (ak ste niekedy také niečo robili, tak to viete), to jest naprávanie vzťahov či zmena zmýšľania nie je robota na hodinu či deň, ale niekedy na mesiace, ba aj roky. 
Malá motivácia. Poznáš nejakého bezbožníka? Človeka, ktorý je svojím zmýšľaním či konaním na ceste do neuhasiteľného ohňa (Mt 3, 12)? Možno je to tvoj brat, tvoja sestra, tvoj sused, tvoj kolega, tvoj spolužiak. Necháš ich tak? Určite nie! Ako ich môžeš zmeniť, zachrániť? Tak, že budeš naplno žiť s Kristom. Zmýšľať ako Ježiš, hovoriť ako Ježiš, konať ako Ježiš. A ako to Ježiš všetko robil? S láskou.
Prosme Božieho Ducha o múdrosť, aby sme vedeli, čo znamená zmýšľať, hovoriť a konať s láskou. Nech to ľuďom okolo nás prinesie také poznanie, ktoré ich zmení z bezbožníkov na hľadačov Boha.


Na stiahnutie

4. 12. 2022.docNávrat späť