25. 11. 2022
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Hľadači Boha

(Prvá adventná nedeľa)

Novému cyklu mojich textov pre nový liturgický rok som sa rozhodol dať názov Hľadači Boha. Vnímam totiž, že každý deň vo svojom živote nanovo potrebujem hľadať Boha, stretávať sa s ním, hovoriť s ním, byť s ním. Môžete ma na tejto ceste sprevádzať...

„Stane sa v ostatných dňoch..." (Iz 2, 1). Myslím si, že v Cirkvi od jej počiatku prežívame ostatné dni. Celé generácie celé stáročia a teraz my prichádzame „k vrchu s Pánovým domom" a túžime, aby „nás poučil o svojich cestách", lebo „chceme kráčať po jeho chodníkoch". Niet totiž inej cesty. Apoštol Pavol to v Liste Rimanom vyjadril slovami „oblečte si Pána Ježiša Krista" (13, 14a). Spoznávame Boha a učíme sa konať tak, ako to od nás žiada – „nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti", ale čoraz viac podobnejší Ježišovi. Radostnou zvesťou v tom všetkom je, že naše úsilie byť dobrí – byť podobní Bohu – nie je ponechané na naše sily, ale máme „oblečeného Krista", preto on sám v nás a cez nás koná.

Mám oblečeného Krista? Iste, už od krstu. Nechávam ho konať, spolupracujem s ním, keď chce cezo mňa konať dobro? Moja odpoveď je: „Ako kedy." Čo mám robiť, aby chvíľ, keď moje konanie nezodpovedá môjmu oblečeniu, bolo čo najmenej, aby sa úplne vytratili?

Návod mi dáva žalmista (Ž 122): „S radosťou." S radosťou chodiť do chrámu. S radosťou velebiť Pánovo meno. S radosťou prosiť o pokoj pre bratov a sestry, pre Cirkev.

Návod mi dáva Ježiš. Spomína ľudí z čias Noema, ktorí videli, ako Noe stavia koráb, ale „nič nezbadali" (Mt 24, 39), až prišla potopa. Neboli pripravení, nečakali to. Ježiš hovorí, aby sme im neboli podobní. Naopak, máme bdieť. A čo znamená bdieť? Nie nespať, ale mať srdce upriamené na Božie veci. Hľadať a nadobúdať Boží pohľad na svet a udalosti v ňom. Vnímať, ako Boh neustále koná a vedie všetko k zavŕšeniu v Kristovi. Čiže stručne povedané, máme hľadať Boha. Vždy a vo všetkom.

Možno niekto označí môj nasledujúci pohľad za naivný, ale v súvislosti so situáciou okolo výpovedí lekárov mi prišlo na um Božie riešenie, ktoré môže dokonale všetkých zaskočiť. Prosme Boha, aby v každej farnosti daroval niekoľkým pokorným ľuďom dar uzdravovania. Bude menej chorých a bude čas dať zdravotníctvo do poriadku. A zároveň sa Božie chrámy zaplnia vďačnými ľuďmi...


Na stiahnutie

27. 11. 2022.docNávrat späť