09. 06. 2023
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Čo je viac ako svätá omša? (10. nedeľa v Cezročnom období)

Hľadači Boha

Všimni si, ako nás Ježiš učí poznávať Boha. Najprv koná – prejaví milosrdenstvo Matúšovi a potom na hostine u neho aj mnohým mýtnikom a hriešnikom. Keď sa do toho strážcovia zákona „obujú", tak ich učí o Bohu, ktorý žiada milosrdenstvo, nie obetu.

Ježiš tak priamo nadväzuje na slová proroka Ozeáša, ktorý hovorí o láske, ktorú Boh požaduje, nie obetu. K tomu dodáva vetu, na ktorú často zabúdame: Boh chce, aby sme ho poznávali. Aj je to dôležitejšie ako obeta.

Keby sme si Ozeášov výrok (aj Ježišovu citáciu) preložili do dnešného jazyka, tak sa dostaneme k nečakanému vyjadreniu: Boh chce lásku a poznanie viac ako naše sväté omše. Lebo ak idem na svätú omšu, no neprejavujem lásku, nie som milosrdný, tak taká omša je potom len modlou, ktorej sa klaniam („veď som bol v nedeľu na omši, splnil som príkaz"), ale nie je slávnosťou, ktorou poznávam a oslavujem Boha v spoločenstve veriacich.

Aby to tak nebolo, aby naše prinášanie obety v nedeľu bolo Bohu vždy milé, musí naše slávenie predchádzať láska a milosrdenstvo. A po takom slávení zas majú nasledovať skutky lásky a milosrdenstva, lebo slávenie liturgie nás k tomu zaväzuje.

Naše dnešné poznávanie Boha nás preto bude bolieť. Lebo je jednoduchšie plniť nejaký príkaz (v nedeľu a prikázaný sviatok sa zúčastniť na svätej omši), ako celý týždeň byť plný lásky a milosrdenstva. Je ľahšie ísť v nedeľu na svätú omšu, ako sa celý týždeň usilovať dennodenne poznávať Boha.

Ako budem tento týždeň poznávať Boha? Komu dlhujem prejavy lásky, komu mám prejaviť milosrdenstvo? Skús si dať na tieto otázky konkrétne, menovité odpovede.


Na stiahnutie

11. 6. 2023.docNávrat späť