23. 06. 2023
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Boj! (12. nedeľa v Cezročnom období)

Hľadači Boha

V niektorých filmoch sú nádherné scény, keď vodca vojska má pred bojom burcujúcu reč k svojim bojovníkom. Pamätám si na takú scénu asi z filmu Winnetou, kde na bojovej porade náčelníci vstávajú, chytajú svoje kopije a zabodávajú ich do zeme so zvolaním: „Boj!" Mám tie chvíle rád. Naskakujú mi zimomriavky a hovorím si: „Chcel by som mať takého vodcu, chcel by som bojovať taký boj."

Spomenul som si na tie scény pri čítaní dnešného evanjelia. Ježiš nemá jemnú a láskavú reč. On burcuje do boja: Nebojte sa! Vyznajte! Rozhlasujte! Jeremiáš zas hovorí o Bohu, že je mocný bojovník. Taký je aj môj Boh – mocný, hrozný, bojujúci, víťazný. Už teraz sa teším, ako zahrnie večnou, nezabudnuteľnou hanbou tých, čo ma prenasledujú – teda diabla (pozri Jer 20, 11).

Pri takomto pohľade nadobúda iný rozmer aj žalm – hovorí síce o potupe, hanbe a urážkach, no nie je nárekom nad vlastnou biedou. Je mocným vyznaním Božieho bojovníka, ktorý vie, že Boh „nepohŕda svojimi, keď sú v zajatí" (Ž 69, 34). Je vyjadrením dôvery v Boha, ktorý vedie víťazný boj.

Takýto môj myšlienkový sled sa môže zdať nečakaný a zvláštny. No má to svoj dôvod. Tento týždeň sa v posvätnom čítaní Liturgie hodín čítajú úryvky z Knihy sudcov. Veľmi mi opisované udalosti pripomínajú našu situáciu, keď rastie útlak veriacich, ale aj ľahostajnosť a nezáujem o Božie veci u pokrstených. Pri čítaní tých textov vo mne rástla túžba po boji. Burcovať, povzbudzovať, naliehať...

Tak sa nebojme! Ježiš je tu! Ak som s Ježišom, ak ho „vyznávam pred ľuďmi, aj on sa ku mne prizná pred svojím Otcom" (porov. Mt 10, 23). Jedno nesmiem – nesmiem mlčať. Boj!Návrat späť