17. 02. 2023
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Boh v nás (7. nedeľa v Cezročnom období)

Hľadači Boha

Kde hľadať Boha?

Apoštol Pavol nám dnes dáva jasnú odpoveď – v sebe. V hĺbke svojho bytia. Sme totiž chrámom živého Boha. To znamená, že Boh býva v nás. Nepredstaviteľná pravda!

A kde v nás býva? Pod niekoľkými vrstvami – zmysly, pocity, rozum, hĺbka (miesto, kde prežívame tiahnutie k Bohu, k transcendentnu, ku kráse a dobru) sú vrstvy, ktoré si uvedomujeme a v týchto oblastiach sa viac-menej bežne pohybujeme. No pod tým je ešte jedna vrstva, kde je miesto prebývania Boha. Niektorí to nazývajú zbožstvená hĺbka a tam sa dostávame vďaka milosti, ktorú nám ponúka Boh.

John Eldredge hovorí o plytčinách, prostredných častiach a hlbinách. „Na plytčinách takmer nepredvídateľne poletujeme sem a tam od myšlienky k myšlienke, od rozptýlenia k rozptýleniu... Prostredné časti charakterizuje a ovláda to, čo nazývam starosťami o tento život, hlboké obavy, trápenie, túžby a ašpirácie, ktoré zamestnávajú ľudské srdce... Hlbiny charakterizujú a vládnu im večné veci ako viera, nádej, láska a radosť a mnohé iné" (Odolný, s. 147). Ako sa do týchto hlbín či do zbožstvenej hĺbky – teda k stretnutiu s Bohom – môžeme dopracovať?

Stíšením. Cvičením sa v odpútavaní od toho, čo nám zamestnáva zmysly, pocity, rozum: Bože, odovzdávam ti to. Nevieme prestať myslieť, ale vieme rozhodovať o tom, na čo myslíme. Modlitba Bože, odovzdávam ti to nás učí presne tomuto – nerozmýšľať o tom, čo nám prichádza na um, ale zásobovať rozum jedinou potravou: Bože, odovzdávam ti to.

Potom v tichu, keď sa upokoja naše zmysly, city i rozum, poprosme Ducha Svätého, aby nám umožnil stretnutie s Bohom, a vyznajme svoju lásku: Bože, milujem ťa. Som tu, v hĺbke svojho srdca, kde si aj ty. Milujem ťa. Milujem ťa. A tu zotrvajme.

Bože, milujem ťa. Bože, milujem ťa...

Boh je v nás. Boh je v tebe, ak si mu otvoril dvere a pozval ho, aby v tebe býval. Ak si bol pokrstený ako malé dieťa, tak Boh v tebe odvtedy prebýva. Len si o tom možno nevedel. Teraz to vieš. Nájdi Boha vo svojom srdci. Stretni sa s ním.

Na stiahnutie

19. 2. 2023.docNávrat späť