03. 03. 2023
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Boh prekvapení (2. pôstna nedeľa)

Hľadači Boha

V stredu 7. februára dopoludnia sa na Univerzite Asbury v meste Wilmore v štáte Kentucky v USA stretli tamojší študenti Metodistickej cirkvi na pravidelnej hodinovej modlitbe. Pri záverečnej piesni zažili naplnenie Duchom Svätým a ich modlitby ešte stále trvajú. Za prvé dva týždne sa ich zúčastnilo okolo 50000 ľudí.

„Pán povedal Abramovi: ‚Odíď...‘" (Gn 12, 1).

„Ježiš sa pred nimi premenil" (Mt 17, 2).

Čo majú tieto tri udalosti spoločné? Že sú prekvapujúce.

Abram si určite neplánoval nejaký pobyt v Kanaáne. Žil so svojím otcom v Charrane a asi mu bolo celkom dobre, veď mal množstvo služobníctva, rodinu, ochranu rodinného klanu...

Keď Peter, Jakub a Ján vystupovali s Ježišom na vysoký vrch, možno sa tešili z krásneho výletu s peknými výhľadmi, z Ježišovej prítomnosti, no netušili, že sa stretnú s Bohom, že budú počuť jeho hlas...

Ani študenti v USA neplánovali nejakú veľkú akciu. Len sa chceli hodinu modliť...

No Boh mal vo všetkých týchto situáciách pripravené prekvapenia. Oslovil Abrama, prehovoril k apoštolom, vylial Ducha na bežných študentov, ktorí si prišli zaspievať piesne chvál.

Mám rád stabilitu, poriadok, robí mi problém zvládať nečakané situácie. No keď dnes hľadám Boha, tak vnímam, že sa nemám prekvapeniam brániť. Lebo môj Boh je tiež Bohom prekvapení.

Každé prekvapenie sa dá zvládnuť, lebo sme „posilňovaní mocou Boha" (porov. 2 Tim 1, 8). V šťastí i v nešťastí, v zdraví i v chorobe...


20140819.jpg


Na stiahnutie

5. 3. 2023.docNávrat späť