27. 05. 2022
Domov   >   Ostatné   >   Zamyslenia

Boh oslavuje! (7. veľkonočná nedeľa)

Spoločne kráčať (Syn odos)
Dnes mi prišlo na um, ako rád Boh oslavuje. Zmŕtvychvstanie svojho Syna oslavuje v Cirkvi päťdesiat dní! A jeho nanebovstúpenie? Okrem toho, že je súčasťou spomínaných dní, má aj osobitný sviatok. No aj ďalšie dni až do Turíc Boh oslavuje návrat svojho Syna do neba. Ako to vieme?
Lebo oslavuje Cirkev. Cirkev je Božie dielo. Ak pozorne vnímame texty pri slávení eucharistickej liturgie či modlitbe liturgie hodín, všade znie radosť z Ježišovho oslávenia. A nielen Ježišovho – aj nášho. Lebo ako Ježišovo tajomné telo aj my sme už vystúpili do neba, hoci ešte žijeme na zemi.
Ako sa táto radosť prejavuje v biblických čítaniach tejto nedele? Nuž najprv trochu nečakane – čítame o smrti svätého Štefana, ktorý volá: „Vidím otvorené nebo a Syna človeka stáť po pravici Boha" (Sk 7, 56). Akoby nám Štefan potvrdzoval pravdu o nanebovstúpení, ako ju poznáme z textov evanjelií. Našou odpoveďou je oslava jasavým žalmom: „Pán kraľuje!" (Ž 97). Potom Zjavenie – vyjadruje okrem iného aj túžobné očakávanie kresťanov prejsť od viery k videniu: „Príď, Pane Ježišu!" (22, 20). A evanjelium? Je aj o Ježišovej sláve, ktorý vo svojej modlitbe prosí Otca, aby ju dostali aj všetci tí, ktorí patria Ježišovi. Čaká nás nebo!
Tešíš sa do neba? Ja veľmi.
Denne si pritom uvedomujem, že do neba nemôžem prísť sám. Neraz sa mi v mysli vynára obraz, že raz prídem pred nebeskú bránu a tam ma budú čakať zástupy tých, s ktorými som žil či žijem teraz na zemi. Budú plesať a jasať, že som už medzi nimi. No vždy sa mi do toho obrazu primieša myšlienka. „A čo ak tam bude niekto, kto bude Bohu hovoriť: ‚Bože, tento človek mi o tebe nehovoril, nesvedčil, neprejavil mi lásku, pohoršil ma..." Je to pre mňa motivácia vnímať každého okolo seba ako človeka, ktorý mi môže pomôcť prísť do neba, ale zároveň mi môže aj tú cestu poriadne skomplikovať. Všetko závisí od toho, či ho budem milovať...
Čo mi Boh povie, keď prejdem do večnosti? Bude tam niekto, kto mu bude hovoriť o mne dobré veci? Dúfam, že keď ma Boh pozval na oslavu, tak ma tam jedného dňa aj privíta.Návrat späť