12. 02. 2024
Domov   >   Udalosti

Svetový deň chorých 2024

Už po tridsiaty druhý raz slávila Cirkev 11. februára, v deň spomienky na Preblahoslavenú Pannu Máriu Lurdskú, Svetový deň chorých. 
Žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis v tento deň navštívil Kysuckú nemocnicu v Čadci a slávil tu spolu s chorými, starými a so zdravotníckym personálom nemocnice svätú omšu. Vo svojej homílii sa inšpiroval tohtoročným posolstvom svätého otca Františka k dnešnému dňu, ktoré vychádza zo slov knihy Genezis: „Nie je dobre byť človeku samému". Poukázal na nevyhnutnosť blízkosti príbuzných v utrpení choroby a vyzdvihol tiež obetavú prácu zdravotníkov, ktorí často nad rámec spoločenského ohodnotenia ich namáhavej práce slúžia chorým a uľavujú im tak v utrpení – nie len poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ale aj ľudskosťou a duchovnou blízkosťou. Po svätej omši biskup v sprievode nemocničného duchovného vdp. Miroslava Hložného navštívil oddelenie Liečebne dlhodobo chorých a svojou prítomnosťou, modlitbou a požehnaním povzbudil ležiacich pacientov aj personál oddelenia. Duchovná služba v nemocniciach má v rámci terapeutickej praxe nezastupiteľné miesto. Vysluhovanie sviatostí hospitalizovaným pacientom, ich duchovné sprevádzanie a povzbudenie, no neraz aj udelenie viatika na sklonku ich života, je zabezpečované kňazmi - duchovnými správcami, ktorí pôsobia vo všetkých nemocniciach na území našej diecézy.

Na fotografii žilinský biskup Mons. Tomáš Galis spolu s duchovným správcom Kysuckej nemocnice s poliklinikou v Čadci vdp. Miroslavom Hložným v nemocničnej kaplnke.

Návrat späť