30. 10. 2017
Domov   >   Udalosti

Svetové stretnutie rodín, Dublin 2018

Začína príprava na Svetové stretnutie rodín 2018. Pápež František pozýva celú cirkev zapojiť sa do pastoračnej prípravy na budúce svetové stretnutie rodín v Írsku...

Web stránka zameraná na farskú prípravu na Svetové stretnutie rodín 2018

Keď za poznaním (ne)treba ísť do sveta

Kedysi ľudia chodili do sveta, aby nadobudli väčšie poznanie. Ani dnes to neprestalo úplne platiť. Ibaže už dokáže svet prísť aj do našej obývačky. Ten zlý, nad ktorým iste niekedy krútime hlavou, ale aj ten Boží, s Jeho múdrosťou. Záleží od toho, čo si vyberieme...

Svetové stretnutie rodín (SSR), Írsko - Dublin 2018

Na budúci rok 2018 sa už po deviatykrát uskutoční svetové stretnutie rodín. Tentoraz v Írskom Dubline od 21. do 26. augusta. A ako vždy tam bude môcť prísť z celého sveta iba zlomok rodín. Napriek tomu sa ich tam opäť zíde možno aj milión... Je to stále mimoriadna udalosť. Keď takéto stretnutie po prvýkrát zvolal svätý pápež Ján Pavol II. v roku 1994 do Ríma, mali rodiny možnosť zažiť silu vzájomného spojenia, prehĺbenú prítomnosťou najvyššej duchovnej autority Cirkvi.

Odvtedy sa takéto stretnutia konajú každé tri roky a sú vždy príležitosťou k veľkému povzbudeniu pre rodiny i pre celú svetovú cirkev. Svetové stretnutia rodín pritom nie sú iba pár dňovou záležitosťou. Trvá mnoho mesiacov, pokiaľ sa všetko pripraví a obyčajne sa vo finále, vždy v inej krajine sveta, uskutoční

  • medzinárodný kongres o rodine s účasťou najväčších odborníkov na túto oblasť;
  • mimoriadny medzinárodný veľtrh prorodinných iniciatív a programov;
  • slávnostný večer so svedectvami rodín z rôznych krajín, prenášaný mnohými televíznymi stanicami do celého sveta, zvyčajne za prítomnosti pápeža a nakoniec
  • slávnostná Eucharistia, ktorej tiež zvykne predsedať Svätý Otec a zároveň sa počas nej prihovorí státisícom prítomných rodín a ďalším miliónom, ktorí celú udalosť sledujú po celom svete.

Svetové - u nás na Slovensku

V čase, keď aj na Slovensku rodina ako inštitúcia zápasí s mnohými ohrozeniami, myslím, že by bola veľká škoda nechať si uniknúť príležitosť, do ktorej celá cirkev investuje tak veľa energie. Máme totiž možnosť byť pri tom aj u nás doma, hoci iba niekoľkí z nás môžu mať milosť a príležitosť ísť osobne až do Dublinu. Aj v tomto prípade svet prichádza takpovediac do našej "obývačky". Nie len preto, že bude pri tom naživo naša kresťanská televízia LUX a rádio Lumen, ale aj preto, že nás aj terajší pápež pozýva naladiť sa dostatočne skoro na túto udalosť.

Pred každým svetovým stretnutím rodín sa pripravujú katechézy, ktoré sa stávajú spoločným podkladom pre prípravu celej cirkvi. Tak môže spoločne kráčať aj každá z našich farností, a v nich každá rodina, ktorá túto príležitosť rozpoznaná ako príhodný čas milosti na vlastné posilnenie a rast. Jadrom prípravných katechéz k nastávajúcemu svetovému stretnutiu rodín v Dubline v roku 2018 bude posynodálna exhortácia pápeža Františka Amoris Laetitia (Radosť z Lásky), ako si to želal jej samotný autor.

Rada pre rodinu KBS na základe toho pripravila aj špecifický materiál, zameraný na praktické posilnenie manželstiev na podklade svedectiev konkrétnych manželov, ktorí žijú svoju každodennú realitu vlastnej rodiny tu na Slovensku.

Príležitosť pre rodiny vo farnostiach Žilinskej diecézy

Na prvú adventnú nedeľu 3. decembra o 15.00 by sa vo väčšine farností našej Žilinskej diecézy malo uskutočniť prvé stretnutie rodín, ktoré bude začiatkom spoločnej prípravy na opisovanú celosvetovú udalosť. Následne si každá farnosť dohodne vlastný čas na stretnutia, ktoré by mali nasledovať raz mesačne do júna 2018. Zástupcovia rodinných spoločenstiev, ktoré sa vo farnosti už pravidelne stretávajú, si tam budú môcť vziať katechézy a využiť ich ako materiál na vlastných pravidelných stretnutiach napr. v prvej polovici nasledujúceho roka.

Väčšina kňazov našej diecézy ustanovených za duchovných pastierov farnosti vyjadrila nádej, že sa im vo farnosti podarí nájsť jeden alebo viac manželských párov, v spolupráci s ktorými by stretnutia vo ich farnosti mohli pripraviť. Niektorí kňazi tiež vyjadrili túžbu a potrebu prijať pomoc v tejto oblasti od manželov z iných farností, ktorí by boli ochotní vstúpiť do tejto služby.

Prípravné stretnutia tak môžu splniť dvojakú úlohu. Môžu sa stať

  • príležitosťou na posilnenie vzájomných vzťahov medzi rodinami, ktoré sú pravidelne späté zo životom farnosti.
  • Okrem toho sa stretnutia môžu stať miestom pozvania tých rodín, ktoré sú vzdialenejšie od farského spoločenstva, ale rovnako potrebujú posilu a povzbudenie pre plnenie veľkého poslania, ktoré im Boh zveril.

Viac informácií o svetových stretnutiach je možné nájsť na http://svetovestretnutierodin2018.webnode.sk/, www.worldmeeting2018.ie alebo na stránke Rady pre rodinu KBS (rodina.kbs.sk).

Pozvanie manželov k spolupráci

Ak by ste mali túžbu zapojiť sa vo svojej farnosti aktívnejšie do spolupráce s vašim kňazom, iste ho môžete osloviť priamo alebo sa zúčastniť na informačnom stretnutí pre manželské páry, ktoré sa uskutoční 12.11. o 15.00 v Dome prijatia pre rodiny v Rodinkove, v Belušských Slatinách ak ste nestihli to, ktoré sa uskutočnilo 29.10. o 15.00 v Diecéznom centre v Žiline). Rovnako sa môžete na stretnutí zúčastniť aj vtedy, ak by ste mali ochotu vypomôcť s prípravnými stretnutiami na Svetové stretnutie rodín v inej farnosti, ktorá takú pomoc potrebuje.

Viac informácií o týchto možnostiach získate aj telefonicky počas pracovných dní na čísle Sekcie pre rodinu Žilinskej diecézy 0911 911 760.

Veľké poslanie pre svet

Boh tak miloval svet, že dal jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život (Jn 3,16). Svetové stretnutie rodín tvorí súčasť tohto Bohom milovaného sveta. Aj každá rodina, ktorá túži naučiť sa dobre žiť poslanie, ktoré jej Boh zveril, je súčasťou tohto sveta. Možno stačí málo: trochu sa zastaviť, prijať pozvanie, započúvať sa. Aby sme potom mohli ísť do celého sveta a ohlasovať evanjelium. Do toho sveta, Bohom milovaného, ktorý je prítomný v každej rodine, aj v každej farnosti.

A opäť zažiť RADOSŤ Z LÁSKY.

 

Roman Seko
(článok uverejnený v časopise Naša Žilinská diecéza, č. 11/2017)Návrat späť