03. 02. 2023
Domov   >   Udalosti

Slávenie Svetového dňa zasväteného života

Sviatok Obetovania Pána ľudovo nazývaný hromnice sa v Cirkvi slávi ako Svetový deň zasväteného života. 
Pri jeho príležitosti sa vo farskom kostole na žilinskom sídlisku Vlčince stretli zasvätení spolu s biskupom Mons. Tomášom Galisom, aby slávením svätej omše spoločne ďakovali za dar rehoľných povolaní. V homílii sa prihovoril generálny vikár Žilinskej diecézy Martin Kramara, pričom zdôraznil svoju vďačnosť za pôsobenie zasvätených v našej diecéze a vyzdvihol nezastupiteľné svedectvo ich života vo svete. Život rehoľníka má vynikať miernosťou, čistotou a poslušnosťou, cnosťami, ktoré sú dnešnému človeku čoraz viac vzdialené. Úplné odovzdanie sa Kristovi je živým svedectvom odhodlania nasledovať ho v službe lásky a obety. Po svätej omši pokračovalo stretnutie prednáškou sestry Hermany a spoločným neformálnym posedením zasvätených s biskupom.
Andrej Krekáč
Foto: Jozef ŠkultétyNávrat späť