03. 11. 2015
Domov   >   Udalosti

Na Islande vysvätili nového biskupa – Slováka

Novým reykiavíckym diecéznym biskupom sa stal slovenský kapucín Dávid Bartimej Tencer, OFMCap. (* 18. máj 1963, Nová Baňa).

Reykiavícka diecéza je jedinou katolíckou diecézou na Islande. Diecéza Reykjavík je dva a pol krát rozľahlejšia ako Švajčiarsko a rozprestiera sa naprieč ostrovom na 103 000 km2 s približne 320 000 obyvateľmi. Na celom ostrove žije roztrúsených 13 000 katolíkov. Prvá evanjelizácia ostrova sa datuje do 10. storočia. Dnešný Island je krajinou, kde žije, čo sa škandinávskych krajín týka, najväčšie percento (3,5 %) katolíkov. Katolícka cirkev na Islande je mladá, dynamická a narastá. Je tam desaťkrát viac krstov ako pohrebov. Dôležitou udalosťou v Diecéze Reykjavík bola návšteva pápeža Jána Pavla II. v r. 1989. V roku 2014 na 25. výročie jeho návštevy biskup Bürcher zasvätil nový kostol a novú farnosť v rozsiahlom regióne Keflavík sv. Jánovi Pavlovi II. V roku 2013 bolo na Islande publikované prvé vydanie Rímskeho misála v islandskom jazyku a odvtedy sa používa vo všetkých tamojších farnostiach. Reykiavícky biskup je členom Škandinávskej biskupskej konferencie (Conferentia Episcopalis Scandiæ).

Mons. Tencer prijal kňazskú vysviacku 15. júna 1986 a štyri roky bol kaplánom Banskobystrickej diecézy. V roku 1990 vstúpil do Slovenskej provincie bratov kapucínov. Po skončení noviciátu študoval v Ríme kde dosiahol licenciát z teológie. Dňa 28. augusta 1994 zložil večné sľuby. Pôsobil ako farár v Holíči, neskôr v Hriňovej ako rektor kláštora, ktorý založil ako formačný dom pre postulantov do rehole kapucínov. V roku 2003 sa stal predstaveným komunity kapucínov v Žiline. V roku 2004 odišiel na Island a založil tam kapucínsku misiu. Pôsobil ako kaplán vo Farnosti Stella Maris v Reykjavíku a neskôr ako farár vo Farnosti sv. Pórlakura v Reydarfjordur. Svätý Otec František ho 18. septembra 2015 vymenoval za 7. biskupa diecézy Reykjavík na Islande. Za biskupa ho 31. októbra 2015 vysvätil jeho predchodca biskup Pierre Bürcher, spolu s apoštolským nunciom arcibiskupom Henrykom J. Nowackym a biskupom Žilinskej diecézy Tomášom Galisom.

Popis (blazón) erbu Mons. Tencera: V modrom štíte priebežný červený kríž Tau so striebornou bordúrou, so striebornou ľaliou v päte, sprevádzaný vpravo zlatou trstinou a vľavo z dolného okraja vyrastajúcou sviecou so zlatým plameňom. Za štítom zlatý latinský procesiový kríž, pod štítom na striebornej, červeno podšitej stuhe, motto: GAUDIUM ET SPES (Radosť a nádej). Nad tým všetkým zelený kňazský klobúk so šiestimi zelenými strapcami na zelených šnúrach na každej strane, prislúchajúci podľa pravidiel cirkevnej heraldiky biskupovi.

Symbolika zvolených figúr je nasledovná: Kríž Tau má už starovekú symboliku (asociovaný so symbolmi rýb/rybárstvom či pastierom oviec) a neskôr bol prijatý kresťanstvom. Jeho najznámejším vyznávačom bol svätý František z Assisi, zakladateľ Františkánskeho rádu. Tau, písmeno "T” môže byť aj hovoriacim znamením – je to začiatočná iniciála biskupovho priezviska. Farebne je Tau odvodený od farieb (tinktúr) kríža na Islandskej štátnej vlajke, podobne ako aj modrá farba štítu. Strieborná ľalia je symbolom Reykiavíckej diecézy. Sprievodné figúry: trstina a svieca sú odkazom na verš Evanjelia podľa Matúša: Nalomenú trstinu nedolomí a tlejúci knôt nedohasí (Mt 12:20). Autorom erbu a pečate reykjavíckeho biskupa je Marek Sobola, člen Slovenskej komendy rádu sv. Lazára Jeruzalemského, České veľkopriorstvo. Erb konzultoval Miroslav Glejtek, heraldický konzultor Konferencie biskupov Slovenska.

Autor: Marek Sobola

Zdroje článku a fotografií: TK KBS a Škandinávska biskupská konferencia (http://www.nordicbishopsconference.org) a http://www.ofmcap.org

Fotografie (popis):

01: Mons. Dávid Bartimej Tencer, OFMCap.

02: Erb Reykjavíckeho biskupa

03: Mons. Tencer (s berlou) medzi škandinávskymi biskupmi, po ľavici Mons. Tomáš Galis, Žilinský diecézny biskup
Návrat späť