08. 12. 2022

Synoda - Dokument kontinentálnej etapy

Milé sestry a bratia, milá mládež, drahí bratia kňazi, bohoslovci!

Pozývame Vás k opätovnému rozlišovaniu toho, čo Boží ľud na celom svete v prvom roku synody vypovedal.

K zamysleniu Vám zasielame preklad Pracovného dokumentu pre kontinentálnu etapu (DKE), ktorý schválila XV. riadna rada sekretariátu synody. Tiež Vám predkladáme tri okruhy otázok, na ktoré čakáme Vaše vyjadrenie:


1.) Ktoré myšlienky najsilnejšie rezonujú s konkrétnymi skúsenosťami a realitou Cirkvi na vašom kontinente? Ktoré skúsenosti sa vám zdajú nové alebo osvetľujúce?"


2.) Aké podstatné napätia alebo rozdiely sa javia ako zvlášť dôležité z pohľadu vášho kontinentu po prečítaní DKE a stíšení sa v modlitbe? Aké sú teda problémy alebo otázky, ktoré by sa mali riešiť a zvážiť v ďalších krokoch procesu?"


3.) Ak sa pozrieme na to, čo vyplýva z predchádzajúcich dvoch otázok, aké sú priority, opakujúce sa témy a výzvy ku konaniu, ktoré možno zdieľať s ostatnými miestnymi cirkvami na celom svete a prediskutovať počas prvého zasadnutia synodálneho zhromaždenia v októbri 2023?"

Svoje vyjadrenia k uvedeným otázkam posielajte na mailovú adresu zilina@synoda.sk do 31.12.2022.

Za Vaše osobné nasadenie a záujem o rozvoj Cirkvi a šírenie evanjelia vo svete Vám ďakujú a na Vaše názory sa tešia

Peter Holbička a Miriam Janegová

Koordinátori synodálneho procesu ŽD


Na stiahnutie

Synoda DKE.docx
Dokument pre kontinentálnu etapu synody (1).pdfNávrat späť