14. 07. 2022

Prezentácia Synodálnej syntézy Žilinskej diecézy 4.7.2022

Otec biskup Tomáš Galis poslal po ukončení diecéznej fázy synody o synodalite na Konferenciu biskupov Slovenska 
desaťstranovú syntézu na základe pokynov Vademéka. Biskupské konferencie zhromaždia príspevky a spätnú väzbu, aby sformulovali syntézu, ktorá zhrnie príspevky účastníkov na miestnej úrovni. Syntézy poslúžia ako základ pre prvé vydanie Instrumentum laboris, ktoré vydá Generálny sekretariát Biskupskej synody. Tento prvotný Instrumentum laboris bude predstavovať „pracovný dokument" pre sedem kontinentálnych stretnutí. Na týchto siedmich medzinárodných stretnutiach sa vytvorí sedem Záverečných dokumentov, ktoré budú slúžiť ako základ pre druhý Instrumentum laboris, ktorý sa použije na zhromaždení biskupskej synody vo Vatikáne v októbri 2023.

Na stiahnutie

Prezentácia Syntéza 4.7.2022.pdf
PREZENTÁCIA PRÁCE DIECÉZNEHO SYNODÁLNEHO TÍMU.pdfNávrat späť