04. 06. 2024

Diecézna mariánska púť vo Višňovom

Pozývame Vás na Diecéznaumariánskú púť do Višňového pri príležistosti sviatku Navštívenia preblahoslavenej Panny Márie
Sobota 6. júla 2024
14.30 h Privítanie pútnikov
14.35 h Višňovanka
15.00 h Korunka k Božiemu milosrdenstvu
15.15 h Adorácia
16.30 h Prednáška Martina Kramaru, generálny vikár Žilinskej diecézy
17.20 h Modlitba posvätného ruženca
18.00 h Svätá omša, celebruje Martin Kramara, generálny vikár Žilinskej diecézy
19.15 h Adorácia a chvály
22.00 h Krížová cesta vo višňovskom Hájiku

Spovedať sa bude od 16.00 do 18.00 h

Nedeľa 7. júla 2024
06.50 h Modlitba posvätného ruženca
07.30 h Svätá omša, celebruje Viktor Kuciak, administrátor vo Višňovom
08.30 h Adorácia
09.45 h Svedectvo pátra Petra Viciana OFMCap
10.30 h Svätá omša, celebruje Peter Becík, farár v Žilina-Vlčince, spieva zbor Višňové+Turie

Spovedať sa bude od 16.00 do 18.00 h


Návrat späť