08. 02. 2023

Svet dobrovoľníctva

Nový krok k rozvoju dobrovoľníckej činnosti pre súčasných i nádejných dobrovoľníkov Diecéznej charity Žilina v spolupráci s OZ Viac. 
V centre nás srdečne prijali, spolu sme diskutovali o aktuálnych nastaveniach platnej legislatívy a ich zavádzania do praxe v danej oblasti. Vo svete dobrovoľníctva sa otvárajú nové možnosti, prospešné pre prácu najmä s dobrovoľníkmi farských charít Žilinská diecéza, z ktorých sa tešíme. Vzájomné zdieľanie skúseností z práce s dobrovoľníkmi nás nielen posúvajú ďalej, pomáhajú aj do povinností v obetavej službe vniesť ľahkosť, radosť a poriadok súčasne.Návrat späť